De Schelde

De Romeinen, de Vikingen, de Spanjaarden, Napoleon; zij zagen allemaal het strategische belang van de Schelde in. Louter door de ligging aan deze rivier is Antwerpen kunnen uitgroeien tot wat het vandaag is: een wereldstad met een wereldhaven. “Een Antwerpenaar heeft zijn hand maar in de Schelde te steken en hij staat in verbinding met de rest van de wereld,” sprak oud-burgemeester Lode Craeybeckx al eens. Dankzij de Schelde brengen schepen al eeuwenlang de meest uiteenlopende producten uit de verste uithoeken van de wereld naar Antwerpen en is er voor elke lading een schip beschikbaar voor welke bestemming wereldwijd dan ook.

De Schelde ontspringt in het Noord-Franse dorpje Gouy, waar het Havenbedrijf sinds 2009 mede-eigenaar van de Scheldebron is. Via een bochtig traject stroomt de Schelde via Henegouwen en Gent naar Antwerpen. Na uiteindelijk 360 kilometer mondt de Schelde nabij Vlissingen uit in de Noordzee. Het traject van Gouy tot Gent noemt men de Bovenschelde, het deel tussen Gent en de Nederlandse grens boven Antwerpen heet de Zeeschelde en vanaf deze grens stroomt de Westerschelde naar de monding in de Noordzee.

De Westerschelde en Zeeschelde vormen samen een uniek estuarium. Onderhevig aan getijdenwerking stromen hier zout zeewater en zoet rivierwater in elkaar over. Door de getijden is er ook een grote oppervlakte van slikken en schorren, met als prachtig voorbeeld het beschermde natuurgebied het Verdronken Land van Saeftinghe. Doordat de slikken en schorren geregeld overstromen en vervolgens weer droogvallen zijn dit uiterst belangrijke vindplaatsen van voedsel voor vogels. De Schelde is het foerageergebied bij uitstek voor trekvogels die naar warme, zuiderse oorden vliegen om te overwinteren.

De scheepvaart moet op de Schelde rekening houden met de getijdenwerking. Door de meest recente Scheldeverdieping in 2010 kunnen de grootste containerschepen ter wereld echter vlot en veilig naar Antwerpen blijven varen. Er is een constante diepgang van 13,1 meter mogelijk en rekening houdend met het getijde kunnen schepen met een diepgang tot 15,5 meter naar de Scheldehaven varen. Dankzij de Scheldeverdieping blijft Antwerpen een toonaangevende rol spelen als wereldhaven.