De Schelde

De meest uiteenlopende producten uit de verste uithoeken van de wereld vinden sinds mensenheugenis hun weg naar Antwerpen via de Schelde. Waar ontspringt onze verbinding met de wereld?

Kleine bron, brede monding

De Schelde ontspringt in het Noord-Franse dorpje Gouy, waar het Havenbedrijf sinds 2009 mede-eigenaar van de Scheldebron is. Hier is ze nog slechts een beekje, bij de Belgische grens kunnen we pas spreken van een echte rivier.  Gevoed door zijrivieren wordt de Schelde gedurende het traject steeds breder.

 

Na 360 kilometer mondt de rivier nabij Vlissingen uit in de Noordzee. Het traject van Gouy tot Gent noemt men de Bovenschelde, het deel tussen Gent en de Nederlandse grens boven Antwerpen heet de Zeeschelde en vanaf deze grens stroomt de Westerschelde naar de monding in de Noordzee.

 

Voer voor iedereen

De Westerschelde en Zeeschelde vormen samen een uniek estuarium. Onderhevig aan getijdenwerking stromen zout zeewater en zoet rivierwater in elkaar over. Door de getijden is er ook een grote oppervlakte van slikken en schorren, met als prachtig voorbeeld het beschermde natuurgebied het Verdronken Land van Saeftinghe. Doordat de slikken en schorren geregeld overstromen en vervolgens weer droogvallen zijn dit uiterst belangrijke vindplaatsen van voedsel voor vogels. Trekvogels die overwinteren in warme, zuiderse oorden landen hier dus graag voor een hapje. In de rivier zelf zoeken onder andere bevers en zeehonden hun voedsel. 
 

Verdieping van de Schelde

Vanaf Gent tot aan de monding bepalen getijden de waterstand. Door de meest recente Scheldeverdieping in 2010 kunnen de grootste containerschepen ter wereld echter vlot en veilig naar Antwerpen blijven varen. Er is een constante diepgang van 13,1 meter mogelijk en bij hoogwater kunnen schepen met een diepgang tot 15,5 meter naar de Scheldehaven varen. Dankzij de Scheldeverdieping blijft Antwerpen een toonaangevende rol spelen als wereldhaven.