Diensten voor investeerders & concessionarissen

De dienst Patrimoniumbeheer van het Havenbedrijf biedt via haar Investeringscel een waaier aan diensten om bedrijven te adviseren en begeleiden bij investeringen in de haven. Hiermee wil ze de haven binnen haar drie strategische pijlers – havenactiviteiten, industrie en logistiek – verder ontwikkelen tot een vitale, doelmatige, duurzame en gedragen haven. De Investeringscel werkt doelgericht op een aantal speerpuntsectoren zoals de chemische en logistieke sector. Samen met de investeerder zoeken we zo naar oplossingen op maat om het investeringspotentieel zoveel mogelijk te valoriseren. Hieronder volgt een overzicht van de aangeboden diensten.

Geven van fiscaal advies

  Naar het overzicht

Potentiële investeerders kunnen met behulp van de Investeringscel een duidelijk antwoord krijgen op een aantal fiscale vraagstukken waaronder:

  • beschikbare subsidies
  • geldende belastingen, taksen en heffingen
  • vermindering van de belastingsdruk via bijvoorbeeld notionele interestaftrek of rulings.

Geven van advies met betrekking tot beschikbare ruimte

  Naar het overzicht

De Investeringscel staat potentiële adverteerders bij in hun zoektocht naar beschikbare ruimte, zowel binnen als buiten het havengebied. Hiervoor heeft de Investeringscel de nodige samenwerking met de juiste partners opgezet. De Investeringscel fungeert als enige aanspreekpunt, dit maakt de zoektocht naar beschikbare ruimte voor potentiële investeerders eenvoudiger.

Advies met betrekking tot vergunningen

  Naar het overzicht

Potentiële investeerders en concessionarissen kunnen via de Investeringscel informatie en begeleiding krijgen bij het doorlopen van het vergunningstraject dat met hun investering gepaard gaat. Potentiële investeerders en concessionarissen worden daartoe zo nodig gericht doorverwezen.

Het Uniek Loket Haven, een samenwerkingsverband tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf en stad Antwerpen, vormt daarbij een eerste aanspreekpunt, alsook de diensten bevoegd voor ruimtelijke ordening van de gemeenten Beveren en Zwijndrecht. Neem zeker ook een kijkje op de pagina’s van de ‘Wegwijzer Bouwen in de haven’.

Uniek Loket voor milieu -en stedenbouwkundige vergunningen

  Naar het overzicht

Bij het Uniek Loket Haven kan men terecht met vragen over milieu- en stedenbouwkundige vergunningen voor projecten in het Antwerpse havengebied op rechteroever.

Begeleiding in het toepassen van SHEQ-regelgeving

  Naar het overzicht

Potentiële investeerders worden door de Investeringscel bijgestaan in de toepassing van de regelgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu, de zogenaamde SHEQ-regelgeving (safety, health, environment and quality).

Inzicht verlenen in beschikbare arbeidspotentieel en bijhorende bepalingen

 

Naar het overzicht

De Investeringscel maakt het arbeidspotentieel in de haven inzichtelijk voor toekomstige investeerders. Zo kunnen investeerders een overzicht krijgen van de arbeidsvoorwaarden- en kosten in Vlaanderen, het sociaal klimaat, de mogelijkheden voor “expats” (huisvesting, belastingen, onderwijs, verblijfsvergunningen en werkvergunningen) en de werking van arbeidsbemiddeling-, interim- en selectiekantoren.

Actief toelatingsbeleid

  Naar het overzicht

Het Havenbedrijf voert een actief toelatingsbeleid rond energieprojecten. Enkele voorbeelden:

  • PV-installaties
  • Windprojecten (via Vleemo-W@S)
  • Biogasinstallaties

Energiefonds

  Naar het overzicht

Het Havenbedrijf investeert haar deel van de opbrengst van de windenergie-projecten opnieuw in de haven via het energiefonds. Dat fonds staat in voor het faciliteren van energiezuinigheidsinvesteringen en het co-financieren van innovatieve energieconcepten binnen het havengebied. Op die manier wil het Havenbedrijf niet-energie intensieve bedrijven maximaal tegemoet komen voor de realisatie van energie-efficiëntie trajecten in de eigen bedrijfsvoering.

Dankzij het energiefonds kunnen bedrijven bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming en/of inhoudelijke ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van energie-audits, de opmaak van strategische energieplannen of het uitwerken van gedetailleerde verlichtingsstudies. Een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de havengemeenschap en experten, evalueert de projectvoorstellen.

Helpen opbouwen van het juiste netwerk

 

Naar het overzicht

Naast deze dienstverlening kan de Investeringscel ook helpen bij het in contact komen met mogelijk klanten, leveranciers en partners om zo een nuttig netwerk op te bouwen.

Neemt contact op met de Investeringscel via onderstaande contactgegevens om samen de mogelijkheden of alternatieven voor uw project verder te bespreken.

Contact

Dienst Patrimoniumbeheer

T.: 
00 32 3 205 2292
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Dienst Investeringsbeleid

T.: 
+32 3 205 2011
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Team Energie en Chemie

T.: 
0032 3 205 25 82
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen