Downloads

Download hier alles met betrekking tot de Ontwikkelingszone Saeftinghe.

Download infographic

Download Haven en Goed

3D simulatie Ontwikkelingszone Saeftinghe 

Documenten

Deel 1 - geactualiseerde socio-economische ontwikkelingen en Impactanalyse

Een analyse van alle maatschappelijke aspecten die moeten toelaten een maatschappelijke afweging te maken van de verschillende scenario's voor de invulling van de OZS. 

Download document

Deel 2 – maatschappelijke kosten-batenanalyse

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) om de invulling te selecteren die de grootste maatschappelijke waarde oplevert en om de timing van de noodzakelijke investeringen vast te leggen. 

Download document