Droog massagoed

In de Antwerpse haven wordt een rijke variëteit aan massagoed behandeld. Gespecialiseerde bedrijven beschikken over een grote opslagcapaciteit. De centrale ligging van de haven garandeert uitstekende verbindingen met het achterland.


Uitgebreide en performante overslagcapaciteit

 

Aan de waterkant bieden de terminals voldoende mogelijkheden voor het ontvangen van capesize- of panamaxschepen. De uitgestrekte massagoedterminals, die allemaal trimodaal ontsloten zijn, bieden een totaaloplossing voor een grote diversiteit aan massagoederen, voornamelijk meststoffen, mineralen, steenkool, ertsen en staalschroot. Daarnaast is er ook plaats voor granen, cement, houtafval en vele andere.

Duurzame goederenstromen

 

De Haven van Antwerpen is dé economische motor van België. We willen dat ook de volgende generaties kunnen genieten van de welvaart en de vele jobs die de haven creëert. Daarom bouwen we aan Europa’s meest duurzame haven, die economische, sociale en ecologische belangen met elkaar verzoent. Om dit doel te bereiken, zetten we in op het aantrekken en verankeren van duurzame goederenstromen.

Inzetten op duurzame goederenstromen en circulaire economie. Quote van Novanatie of Steinweg.

Gerecycleerde bulk als grondstof

 

De klassieke steenkoolstromen ruimen meer en meer plaats voor deze duurzame grondstoffen.

 

  • Hout pellets
  • Reststoffen van de landbouw als bio grondstoffen
  • Plastic recycling

 

Antwerpen is een haven met oog voor duurzaamheid. Het is de enige haven in Noord-West-Europa die miljoenen tonnen goederen zo ver landinwaarts per schip kan ontvangen, wat een substantieel lagere carbon-voetprint betekent. Dit maakt de Antwerpse haven naast een economische, ook een ecologische verantwoorde keuze.

 

Een kostenefficiënte distributiehub

 

De Haven van Antwerpen is meer dan een los- en laadplaats voor droge bulkgoederen en beschikt over:

 

  • Gespecialiseerde dienstverleners: mengen, vloeibaar maken, herverpakken en klaarmaken voor transport
  • Gespecialiseerde opslagmogelijkheden