Droog massagoed

In de Antwerpse haven wordt een rijke variëteit aan massagoed behandeld. De uitgebreide en performante overslagcapaciteit gekoppeld aan de gespecialiseerde behandeling en de centrale ligging met uitstekende achterlandconnecties, maken van de haven een kostenefficiënt alternatief voor het vervoeren van droge massagoederen van en naar Europa.

Uitgebreide en performante overslagcapaciteit


De uitgestrekte massagoedterminals (allemaal trimodaal ontsloten) bieden een totaaloplossing voor een grote diversiteit aan massagoederen:

  • Major bulk producten: steenkool, ijzererts
  • Minor bulk producten: non-ferroconcentraten, cement, mineralen, meststoffen en kaolien

De terminals bieden ook voldoende mogelijkheden voor het ontvangen van capesize- of panamaxschepen.

Een kostenefficiënte distributiehub

De Haven van Antwerpen is meer dan een los- en laadplaats voor droge bulkgoederen en beschikt over:

    • Gespecialiseerde dienstverleners: mengen, vloeibaar maken, herverpakken en klaarmaken voor transport
    • Gespecialiseerde opslagmogelijkheden:  1.43 miljoen m² open en gesloten opslagruimte waaronder door London Metal Exchange (LME)  goedgekeurde magazijnen voor verschillende non-ferro producten. 

Bijzondere cijfers

Contact