Duurzaam bedrijventerreinbeheer Zone Luithagen

Duurzaam bedrijventerreinbeheer levert een belangrijke bijdrage aan een gunstig vestigingsklimaat en helpt bedrijven zich efficiënt te organiseren. In de Antwerpse haven werd de zone Luithagen ingericht als duurzaam bedrijventerrein en liep er van 2010-2016 een pilootproject met steun van het Agentschap Ondernemen. Na deze periode, formaliseerden zes bedrijven deze samenwerking in een vzw.

Voortraject

Doelstelling van het pilootproject was om door samenwerking het economisch rendement van de zone Luithagen te verhogen, de milieubelasting te reduceren en te komen tot een betere sociale omgeving.

Het Havenbedrijf Antwerpen identificeerde verschillende noden na bevraging van de bedrijven. 3 van deze noden zijn verder uitgewerkt:

  • collectieve afvalophaling
  • consortiumbewaking
  • collectieve aankoop van installaties voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s)

Kaart zone Luithagen

6 bedrijven formaliseren actieplan in vzw Luithagen 

Na het pilootproject richtten de bedrijven Highway 66 Truckwash, Garage Kant Antwerpen, Aveno Cargo Center, Cotac Belgium, Dakrubbercentrale en NDB Logistics de vzw Luithagen op. Met financiële steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Havenbedrijf Antwerpen, zorgt deze vzw voor de uitvoering van een concreet actieplan waarin het de reeds opgestelde collectieve acties zal opvolgen. 

Het actieplan bevat ook nieuwe initiatieven zoals:

  • collectieve organisatie van opleidingen
  • community building
  • duurzaam bouwen & energie efficiëntie

Download het actieplan Luithagen

Mogelijke uitrol andere zones in de haven

De vzw staat open voor andere bedrijven uit de zone die mee hun krachten willen bundelen en zo kunnen genieten van de voordelen van deze samenwerking.

De ‘lessons learned’ zullen een inspiratiebron vormen voor een mogelijke uitrol naar andere zones in de Antwerpse haven.

Contact

Karen Callebaut

Function: 
Technisch Manager Milieudienst
T.: 
0032 3 229 6434
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen