Personenvervoer: duurzaam woon-werkverkeer

Ruim 80% van de werknemers uit de haven neemt dagelijks de auto van en naar het werk. Dat leidt tot aanzienlijke verkeersstromen in het woon-werkverkeer. Het Havenbedrijf streeft samen met haar partners naar een duurzaam woon-werkverkeersbeleid en wil tegen 2030 een daling van het aantal alleen rijdende autobestuurders met 10%. We werken aan initiatieven en campagnes op verschillende vlakken: we stimuleren openbaar vervoer en promoten alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets, collectief vervoer, watermobiliteit en initiatieven zoals carpoolen.

 Watermobiliteit

Veerdiensten en de waterbus zorgen voor permanent vervoersalternatief over de Schelde

Vaar je mee?

 


Fietsbus

Neem de fietsbus voor een vlotte oversteek van Linker- naar Rechterscheldeoever.

 

Bekijk de route

 

Met de fiets naar de haven


De fiets is een volwaardig en betrouwbaar vervoermiddel voor woon-werkverkeer naar de haven. De fietsbus, de waterbus en de elektrische fiets hebben het bereik van de fiets in de haven aanzienlijk uitgebreid. Natuurlijk is het verkeer in de haven intens en bestaat het in belangrijke mate uit vrachtverkeer en grote transporten. Het Havenbedrijf en de verantwoordelijke wegbeheerders leggen voortdurend nieuwe, veilige fietsinfrastructuur aan, denk maar aan de verbeterde fietspaden aan de Royerssluis. Voor meer werknemers is de fiets in de haven zo een betrouwbaar vervoersalternatief naar het werk.

 

Download de fietskaart

Inzetten op fietsveiligheid, innovatie en duurzaamheid

Om deWaterbushalte Kallo bereikbaar te maken voor fietsers legt het Havenbedrijf een nieuw verlicht fietspad aan van 3 meter breed en 2 km lang: het fietspad Kwarikweg.

 

Er lopen tests met reflecterende fietspaden op de Vosseschijnstraat, ter hoogte van Malagastraat. Op zich is dit geen nieuwe techniek maar ze werd nog niet eerder uitgetest in een havenomgeving met druk en zwaar verkeer. Op dezelfde locatie loopt een onderzoek om de rode kleur van fietspaden slijtvaster te maken.

 
Op de Steenlandlaan is een proefvak geïnstalleerd voor het testen van een nieuwe techniek voor het recycleren van asfalt. In het asfalt van nieuwe wegen, zullen FBG sensoren geplaatsts worden. Op die manier kunnen we slijtage beter in kaart brengen en het asfalt duurzamer maken.

 

Onder de Kwarikweg worden vijf nieuwe paddentunnels aangelegd, zodat padden veilig de rijweg en het nieuwe fietspad kunnen kruisen. Ook wordt er vleesmuisvriendelijke verlichting voorzien op een deel van het fietspad. Twee natuurgebieden die gekruist worden door de Kwarikweg worden zo met elkaar verbonden.

 


Collectief vervoer

In tegenstelling tot het openbaar vervoer is collectief vervoer niet ingericht door een openbare instantie. In de haven van Antwerpen is het collectief vervoer sterk uitgebouwd. 9,7% van de werknemers maakt er dagelijks gebruik van. Het rittenschema is afgestemd op de werkuren van de deelnemende bedrijven en dus ideaal voor werknemers die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer. In de Antwerpse haven zijn er verschillende instanties die collectief vervoer organiseren.

 


Pendelbus 

Onder het motto ‘Samen pendelen loont elke dag’ promoot het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever de Pendelbus. Het is een veilige, milieubewuste en goedkope manier van collectief pendelen naar een werkbestemming in de haven van Antwerpen. Meerijden kan eenmalig, sporadisch of langdurig, 24/7 en 365 dagen lang in het volledige havengebied. De bussen vertrekken, na reservatie, op verschillende tijdstippen van en naar gereserveerde bedrijven. Iedereen kan de Pendelbus reserveren, jij dus ook, op voorwaarde dat het bedrijf waar je werkt, is aangesloten. 

 

Meer info: www.pendelbushaven.be

 


I-BUS

IBUS stop

De I-BUS of Industrie-bus is een veilige en gratis pendelbus waarmee werknemers van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn van en naar het werk pendelen. Ook uitzendkrachten en jobstudenten van de deelnemende bedrijven kunnen gebruik maken van de I-BUS. Er zijn 39 routes zowel op Linkeroever als op Rechteroever, waarvan 27 lijnen voor de dagdiensten (enkel weekdagen) en 12 lijnen voor de 3 ploegendiensten (elke dag). De routes doen eerst een beperkt aantal haltes in de omgeving van Antwerpen aan en nemen dan de snelste weg naar de haven. 

Meer info: www.i-bus.be

 

 

 


Initiatieven van individuele bedrijven 

Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief vervoer voor hun werknemers. Neem even contact op met je personeelsverantwoordelijke om na te gaan of jouw werkgever collectief vervoer aanbiedt en of er een bus bij jou in de buurt rijdt.

 


Carpoolen

Je kent misschien al het Port of Antwerp Carpoolplatform. Is je bedrijf hierbij aangesloten? Dan vind je makkelijker iemand om samen naar het werk te rijden. Net zoals jij geven we voorrang aan meer duurzame mobiliteit in de haven en daarom promoot Port of Antwerp het Carpoolplatform.

 

 


Openbaar vervoer

Met het openbaar vervoer reis je op een veilige en goedkope manier van en naar je werk. Er rijden verschillende bussen van De Lijn tussen de Antwerpse haven en de omliggende gemeentes. En met de tram of trein kan je een voortraject afleggen tot in de omgeving van het havengebied. Van daaruit kan je dan de bus of de fiets nemen.

De dienstregelingen kan je terugvinden op www.delijn.be en op www.belgianrail.be.

Wist je dat de werkgever wettelijk verplicht is om tussen te komen in een deel van de abonnementskosten. Sommige werkgevers nemen zelfs de volledige kostprijs voor hun rekening. Op die manier is het openbaar vervoer een goedkoop en duurzaam verplaatsingsmiddel.

 


Bedrijven in de haven nemen ook andere initiatieven

Verschillende bedrijven in de haven passen mobiel en flexibel werken toe. Werknemers van het Havenbedrijf krijgen bijvoorbeeld de kans om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Dit systeem van mobiel werken heeft positieve weerslag op de verkeersdrukte in en rond de haven van Antwerpen.