Personenvervoer: duurzaam woon-werkverkeer

Er zijn veel manier om naar je werk in de haven te gaan. Het Havenbedrijf streeft samen met haar partners naar een duurzaam woon-werkverkeer. We maken van de (elektrische) fiets, door de combinatie met de fietsbus en DeWaterbus, een aantrekkelijk en betrouwbaar alternatief. Daarnaast zetten we in op verschillende vormen van gemeenschappelijk vervoer.

 Watermobiliteit

Veerdiensten en de waterbus zorgen voor permanent vervoersalternatief over de Schelde

Vaar je mee?

 


Fietsbus

Neem de fietsbus voor een vlotte oversteek van Linker- naar Rechterscheldeoever.

 

Bekijk de route

 

De komende maanden en jaren staan er heel wat wegenwerken gepland . Ontdek hoe jij slim gebruik kan maken van de vele initiatieven om tijdig op je afspraak in de haven te geraken.

 

 

Met de fiets naar de haven

 

Wist je dat je dat de haven ook vlot bereikbaar is met de fiets? Er zijn verschillende manieren om je tweewieler te combineren met andere vervoersmiddelen. 

 

Combineer je fiets met de fietsbus


 

Als het Kanaaldok of de Schelde tussen je woon- en je werkplaats ligt, kan je gratis de oversteek maken met de fietsbus door de Tijsmanstunnel en de Liefkenshoektunnel.

 

Combineer je fiets met de waterbus


 

Ook met DeWaterbus en verschillende veerdiensten kan je de Schelde oversteken.

 

Bovendien kan je een stuk van de weg met DeWaterbus afleggen in plaats van zelf te trappen. 

 

Veilig, duurzaam en innovatief


 

Het Havenbedrijf en de verantwoordelijke wegbeheerders leggen voortdurend nieuwe, veilige fietsinfrastructuur aan, denk maar aan de verbeterde fietspaden aan de Royerssluis of het recent aangelegde fietspad langs de Kwarikweg

 

We blijven innoveren met veiliger spoorkruisingen, met reflecterende fietspaden, met het slijtvaster maken van de rode kleur. 

 

Gemeenschappelijk vervoer naar de haven

 

In de haven van Antwerpen is het collectief vervoer sterk uitgebouwd. Zo geraak je niet alleen met het openbaar vervoer op je bestemming, maar zijn er ook tal van initiatieven die de bedrijven zelf organiseren. Of misschien spreek jij regelmatig af met je collega's om te carpoolen?

 

Met de pendelbus


 

Onder het motto ‘Samen pendelen loont elke dag’ promoot het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever de Pendelbus. Iedereen kan de Pendelbus reserveren, jij dus ook, op voorwaarde dat het bedrijf waar je werkt, is aangesloten.

 

Meerijden kan eenmalig, sporadisch of langdurig, 24/7 en 365 dagen lang in het volledige havengebied.

 

Met de bedrijfsbus


 

Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-Bus van en naar het werk pendelen. Er zijn 39 routes zowel op Linkeroever als op Rechteroever.

 

Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief vervoer voor hun werknemers. Neem even contact op met je personeelsverantwoordelijke om na te gaan of jouw werkgever collectief vervoer aanbiedt en of er een bus bij jou in de buurt rijdt.

 

Samen carpoolen


 

Je kent misschien al het Port of Antwerp Carpoolplatform.

 

Is je bedrijf hierbij aangesloten? Dan vind je makkelijker iemand om samen naar het werk te rijden.

 

Mobiel en flexibel werken


 

Verschillende bedrijven in de haven passen mobiel en flexibel werken toe. Werknemers van het Havenbedrijf krijgen bijvoorbeeld de kans om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.

 

Dit systeem van mobiel werken heeft positieve weerslag op de verkeersdrukte in en rond de haven van Antwerpen.

 

Met het openbaar vervoer


 

Er rijden verschillende bussen van De Lijn tussen de Antwerpse haven en de omliggende gemeenten. En met de tram of trein kan je een voortraject afleggen tot in de omgeving van het havengebied. Van daaruit kan je dan de bus of de fiets nemen.

 

De dienstregelingen kan je terugvinden op www.delijn.be en op www.belgianrail.be.