Duurzaam woon-werkverkeer

Er zijn veel manier om naar je werk in de haven te gaan. Het Havenbedrijf streeft samen met haar partners naar een duurzaam woon-werkverkeer. We maken van de (elektrische) fiets, door de combinatie met de fietsbus en DeWaterbus, een aantrekkelijk en betrouwbaar alternatief. Daarnaast zetten we in op verschillende vormen van gemeenschappelijk vervoer.

Veilige en comfortabele fietspaden

In juni 2021 presenteerde Port of Antwerp het nieuwe masterplan voor de fietsinfrastructuur in het havengebied. Doel is een vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf. Hiervoor investeert Port of Antwerp in de periode 2022-2031 meer dan 40 miljoen euro.

Bovenop het masterplan pakken we al een tiental gevaarlijke situaties of ontbrekende stukken fietspad tegen eind 2022 aan.

 

Tenslotte hebben we ook de gevaarlijkste spoorkruisingen voor fietsers aangepast en maken we de sluizencomplexen één voor één veiliger voor fietsers.

 Watermobiliteit

Veerdiensten en de waterbus zorgen voor permanent vervoersalternatief over de Schelde

Vaar je mee?

 


Fietsbus

Neem de fietsbus voor een vlotte oversteek van Linker- naar Rechterscheldeoever.

 

Bekijk de route

 

Wist je dat de haven ook vlot bereikbaar is met de fiets? Er ligt meer dan 200 kilometer fietspad in de haven. Je kan fietsen ook combineren met de Fietsbus en DeWaterbus.

 

Combineer je fiets met de fietsbus

Als het Kanaaldok of de Schelde tussen je woon- en je werkplaats ligt, kan je gratis de oversteek maken met de fietsbus door de Tijsmanstunnel en de Liefkenshoektunnel.

 

Combineer je fiets met de waterbus

Ook met DeWaterbus en verschillende veerdiensten kan je de Schelde oversteken

In de haven van Antwerpen is het collectief vervoer sterk uitgebouwd. Zo geraak je niet alleen met het openbaar vervoer op je bestemming, maar zijn er ook tal van initiatieven die de bedrijven zelf organiseren. Of misschien spreek jij regelmatig af met je collega's om te carpoolen?

Met de pendelbus

Onder het motto ‘Samen pendelen loont elke dag’ promoot het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever de Pendelbus. Iedereen kan de Pendelbus reserveren, jij dus ook, op voorwaarde dat het bedrijf waar je werkt, is aangesloten.

 

Meerijden kan eenmalig, sporadisch of langdurig, 24/7 en 365 dagen lang in het volledige havengebied.

 


Met de bedrijfsbus

Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-Bus van en naar het werk pendelen.

 

Er zijn 39 routes zowel op Linkeroever als op Rechteroever.

 

Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief vervoer voor hun werknemers. Neem even contact op met je personeelsverantwoordelijke om na te gaan of jouw werkgever collectief vervoer aanbiedt en of er een bus bij jou in de buurt rijdt.

 


Samen carpoolen

Je kent misschien al het Port of Antwerp Carpoolplatform.

 

Is je bedrijf hierbij aangesloten? Dan vind je makkelijker iemand om samen naar het werk te rijden.

 

Mobiel en flexibel werken

Verschillende bedrijven in de haven passen mobiel en flexibel werken toe. Werknemers van het Havenbedrijf krijgen bijvoorbeeld de kans om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.

 

Dit systeem van mobiel werken heeft positieve weerslag op de verkeersdrukte in en rond de haven van Antwerpen.


Met het openbaar vervoer

Er rijden verschillende bussen van De Lijn tussen de Antwerpse haven en de omliggende gemeenten. En met de tram of trein kan je een voortraject afleggen tot in de omgeving van het havengebied. Van daaruit kan je dan de bus of de fiets nemen.

 

De dienstregelingen kan je terugvinden op www.delijn.be en op www.belgianrail.be.