Duurzaam woon-werkverkeer

Ruim 80% van de werknemers uit de haven neemt dagelijks de auto van en naar het werk. Dat leidt tot aanzienlijke verkeersstromen in het woon-werkverkeer. Het Havenbedrijf streeft samen met haar partners naar een duurzaam woon-werkverkeersbeleid en wil tegen 2030 een daling van het aantal alleen rijdende autobestuurders met 10%. We werken aan initiatieven en campagnes op verschillende vlakken: we stimuleren openbaar vervoer en promoten alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets, collectief vervoer, watermobiliteit en initiatieven als carpoolen en tijds- en plaatsonafhankelijk werken.