Een duurzame haven


De haven, dat zijn mensen. Samen bouwen we Europa’s meest duurzame haven. Eentje waar ook de volgende generaties trots op kunnen zijn.  Duurzame groei in harmonie met de maatschappij en de omgeving waarin zij opereert. Een ingrijpende modal shift en de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie realiseren: dat zijn de prioriteiten. Het Havenbedrijf wil het goede voorbeeld geven en inzetten op energiezuinige dienstgebouwen, een eigen vloot die minder CO2 uitstoot, een duurzaam mobiliteitspakket op maat voor onze medewerkers, een jongerenraad om mee na te denken over onze business, …

infographic walstroom

Duurzame groei

Het industriële en logistieke havenplatform van Antwerpen is de krachtigste economische motor van ons land. Eén op de zestien Vlamingen werkt in of voor de haven van Antwerpen en het platform genereert 21 miljard EUR aan directe en indirecte toegevoegde waarde – dat is 8,1% van het totaal voor de Vlaamse regio. Als één van de belangrijkste schakels in het handelsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld, staat het havenplatform midden in een wereld die in een recordtempo evolueert en soms onvoorspelbaar is. Daarom is 'duurzame groei' onze eerste prioriteit. We breiden uit door bijkomende containercapaciteit (ECA), zien erop toe dat de beschikbare ruimte binnen de bestaande haven zo efficiënt mogelijk wordt benut, faciliteren clusterversterking en willen nieuwe goederenstromen aantrekken en verankeren.

Meer lezen

duurzaamheid sdg's

Energietransitie

Het Havenbedrijf zet de transitie in naar een circulaire en innovatieve economie.

 

Meer lezen

 
duurzaamheid sdg's

Mobiliteit

De haven moet bereikbaar blijven voor mensen en goederen. Enkel een ingrijpende modal shift kan een duurzame oplossing bieden. 

Meer lezen

infographic walstroom

Safety & Security

Als Havenbedrijf zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen, data, assets én omgeving. In een steeds complexere realiteit staan dus ook safety & security hoog op de prioriteitenlijst. Een zichtbaar beleid moet ervoor zorgen dat alle medewerkers van het Havenbedrijf veilig en gezond aan het werk gaan. In het havengebied richten we veiligheidsketens in voor gebouwbeveiliging en werktoelatingen, cyber resilience, criminaliteitsbestrijding, gebiedsbeveiliging en oliecalamiteiten. We voeren ook een proactief beleid rond maritieme veiligheid met toezicht op het water, op land en in de lucht.

infographic walstroom

Operational Excellence

We streven naar een maximale klantentevredenheid. Daarom zorgen we ervoor dat de betrouwbaarheid, de kwaliteit en de prijs van onze diensten continu verbeteren. We willen efficiënter en effectiever zijn in het onderhoud van infrastructuur en nautische installaties en bereiden onze medewerkers voor op de jobs van de toekomst door de interne mobiliteit te verhogen en volop in te zetten op loopbaanontwikkeling.

 

“In een razendsnel veranderende wereld willen wij een veilige thuishaven zijn en een hefboom voor iedereen die kansen ziet en uitdagingen wil aangaan,” Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp.

Lees het volledige artikel

 
 
 

Galgeschoor plastic challenge

Jaarlijks ruimen we het Galgeschoor natuurgebied op en verzamelen heel wat afval. Helaas blijven er nog vele kleine plastic deeltjes achter die je niet met de hand kunt opruimen. Heb jij de oplossing hoe we die pellets kunnen verwijderen uit het Galgeschoor?

Meer lezen

 
 
 

Snelle links

Duurzame haven

De duurzame initiatieven die de havengemeenschap neemt, vind je terug op onze duurzaamheidswebsite. Tweejaarlijks brengen we een duurzaamheidsverslag uit. Bekijk hier het duurzaamheidsverslag van 2017.

 
Sustainability awards

Het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport Voka zetten met deze tweejaarlijkse award het engagement van havenbedrijven rond duurzaamheid in de verf. 

 
Duurzaam woon-werkverkeer

We stimuleren openbaar vervoer en promoten alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets, collectief vervoer, watermobiliteit en initiatieven zoals carpoolen.