Duurzame haven

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, verlegt Port of Antwerp de grenzen met innovaties die de haven groener maken. Zo introduceert Port of Antwerp duurzaam geproduceerde methanol en waterstof als alternatieve brandstoffen voor de eigen vloot. Samen met andere bedrijven nemen we maatregelen om vervuiling van lucht, water en bodem te verminderen. En zoeken we naar oplossingen om bij te dragen aan de energietransitie met onder meer Antwerp@C en NextGen District.

Hydrotug, de eerste sleepboot ter wereld op waterstof


 

Port of Antwerp beheert een vloot van 32 vaartuigen, bestaande uit sleepboten, baggerschepen en ondersteuningsvaartuigen. Deze vloot is verantwoordelijk voor bijna 85% van de totale CO2 uitstoot van het Havenbedrijf. Om deze impact te beperken is er gestart met een meerjarenproject rond de vernieuwing, vergroening en optimalisatie van de vloot. Zo zijn er in april 2021 drie nieuwe energie-efficiënte RSD sleepboten in gebruik genomen.

 

Daarnaast is een sleepboot aangedreven door waterstof in aanbouw. Deze ‘Hydrotug’, uniek in zijn soort, wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die werken op waterstof in combinatie met diesel. De constructie is het resultaat van een samenwerking met Compagnie Maritime Belge (CMB), pionier op het gebied van het inzetten van waterstof in scheepvaart. Zo zet Port of Antwerp een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en CO2-neutrale haven.

 

 

NextGen District


 

Met NextGen District geeft Port of Antwerp een duidelijk signaal: de toekomst is circulair en duurzaam. De site van ongeveer 88 hectare krijgt een nieuwe bestemming als dé nieuwe hub voor circulaire economie. Van startup tot scaleup, van gevestigde industriële waarde tot nieuwkomer.

 

NextGen District biedt ruimte op maat en in functie van alle noden. Deze multimodaal ontsloten locatie vlakbij de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa, geeft bedrijven de kans om innovatieve projecten uit te testen die kaderen binnen circulaire energie- of procesactiviteiten.

 

In een razendsnel veranderende wereld willen wij een veilige thuishaven zijn en een hefboom voor iedereen die kansen ziet en uitdagingen wil aangaan.

 

Doel van het NextGen District is om uit te groeien tot een hub voor innovatie en kruisbestuiving in circulaire economie, die zuurstof geeft aan de nieuwe generatie.

 

Jacques Vandermeiren,

CEO van Port of Antwerp

 

Walstroom voor betere luchtkwaliteit


 

Port of Antwerp biedt binnenvaartschepen al walstroom aan en zal dit ook uitrollen voor zeeschepen.  Zo kunnen  op termijn alle schepen in de haven elektriciteit van de kade gebruiken en hun scheepsmotoren uitschakelen wanneer ze aangemeerd zijn.

 

Dat is goed voor de luchtkwaliteit én voor de motoren van het schip. Daarbij krijgen schepen die minder uitstoten korting. Port of Antwerp geeft het goede voorbeeld door de eigen vloot dit walstroomsysteem te laten gebruiken.

 

 

Nul-O-Plastic


 

Plastics hebben een plaats in de haven, maar die plaats is niet in de Schelde of de natuur. Port of Antwerp neemt verschillende initiatieven om vervuiling te voorkomen en de natuur te beschermen door plastic afval op te ruimen.

 

In het Doeldok vist ‘Patje Plastic’ drijfafval en plastics op (energiepassief) zodat deze niet verder verspreiden via de waterwegen. Daarnaast lanceerde Port of Antwerp een wedstrijd op zoek naar een innovatieve manier om de historische vervuiling van plastic pellets aan te pakken. De winnaar, de Nul-O-Plastic, van Jan De Nul/Envisan, is een experimentele stofzuiger op rupsbanden. Het zuigt de plastic pellets in natuurgebied Galgeschoor op zonder het te beschadigen. Sinds september 2020 is de Nul-O-Plastic operationeel.

 

 

Innovatieve iNoses identificeren vreemde geuren in de haven


 

Hangt er een geurtje in de haven? Dat kan heel wat oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door het ontgassen, laden of lossen van schepen, maar evengoed door normale reststoffen die vrijkomen tijdens industriële processen. 

 

Sinds 2017 staan er in de Antwerpse haven 23 virtuele neuzen opgesteld. De innovatieve iNoses identificeren schadelijke gassen in de haven. Ze zijn uitgerust met kokertjes die het mogelijk maken om vanop een afstand luchtstalen te nemen. Op termijn geven ze inzicht in de hotspots en trends van emissies in de haven. Port of Antwerp wil deze data gebruiken om omwonenden te waarschuwen zodra hinderlijke geurtjes hun richting uit waaien.