Gevolgen

Wil Antwerpen concurrentieel blijven ten opzichte van andere wereldhavens, dan moet de haven nu perspectief op extra containercapaciteit kunnen bieden aan haar afnemers.

Bij gebrek aan extra containercapaciteit in Antwerpen zullen de bedrijven alternatieve toevoerkanalen moeten zoeken, vaak aan hogere kosten. Deze alternatieven zijn in de eerste plaats te vinden in concurrerende havens in het buitenland met eveneens een industriële cluster zoals Rotterdam.

De bestaande goederenstromen (supply chains) zullen zich verplaatsen naar de andere havens, waardoor ook Antwerpen en Vlaanderen niet langer aantrekkelijk zijn voor toekomstige investeringen.  Het bestaand economisch platform in Antwerpen zal uiteindelijk eroderen, met belangrijke negatieve gevolgen qua jobcreatie en toegevoegde waarde voor Vlaanderen. Niettegenstaande blijven de mobiliteitsstromen nog steeds over Antwerpen lopen zonder van de voordelen te kunnen genieten.