Europese projecten


Clean Inland Shipping

 

Het Havenbedrijf Antwerpen startte in 2016 met CLean INland Shipping (Clinsh).

Samen met verschillende partners uit België, Nederland, Duitsland en Engeland werken we aan een schonere binnenvaart.

 

Meer info op de website

 

 


Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem (SPEED)

 

Het Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem (SPEED) project wil de brug slaan tussen de Europese havens en de opkomende data en Internet of Things-markten in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Dat wil het doen door datawetenschappers, Internet of Thing- ondernemers en de havenlogistiek, verenigd in de European 2 Seas region, samen te brengen.

 

Met de ontwikkeling van slimme havenapps binnen dit netwerk creëren we een internationaal ecosysteem voor innovatie in havens.

 


ePIcenter

 

Het ePIcenter project verenigt 36 Europese en internationale partners (havenbedrijven, logistieke dienstverleners, producenten, academische en technologische partners,…) die samenwerken aan de ontwikkeling en het testen van AI-gestuurde logistieke software oplossingen, nieuwe transport technologieën en ondersteunende methoden om de efficiëntie van supply chains wereldwijd te verbeteren en de negatieve milieueffecten te beperken.

 

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 861584.

 

Port of Antwerp is niet alleen project coördinator, maar werkt ook nauw samen met de andere projectpartners samenwerken om transparante, efficiënte en groene supply chains mogelijk te maken door digitalisatie en optimalisatie van logistieke processen.

 

We implementeren real life use cases om de bereikbaarheid van onze haven binnen de globale en Europese transportnetwerken te verbeteren en de impact op milieu en omgeving te beperken.

 

Meer informatie: www.epicenterproject.eu

 


IMMERSE

 

Het project IMMERSE is een samenwerking van 11 Europese partners, gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en kadert binnen het INTERREG VB North Sea Region programma 2014-2020.

 

Port of Antwerp - Immerse

Het project beoogt een versnelde implementatie van maatregelen die een impact hebben op grootschalige uitdagingen die algemeen voorkomen in estuaria rond de Noordzee zoals toenemend overstromingsgevaar, aanpak en hergebruik van vervuild sediment en veranderende rivierdynamica. Gelijktijdig beoogt het de kosten-efficiëntie en de betrokkenheid van de stakeholders te verhogen.

 

In het kader van IMMERSE wordt door het Havenbedrijf een modelstudie uitgevoerd dewelke zal nagaan wat de mogelijkheid is om de getijslag te reduceren in (een deel van) het estuarium door het gericht storten van zand. Het doel van deze opdracht is om zowel de hydrodynamische, de morfologische als de ecologische effecten van dergelijke ingreep in kaart te brengen.

 

Meer informatie: northsearegion.eu/immerse