Extra containercapaciteit

Als motor van de Belgische economie evolueert Port of Antwerp mee met de maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Resoluut kiezen voor een verantwoorde omgang met haar omgeving is essentieel voor haar toekomst als wereldhaven. Als community builder en als cruciale schakel in de wereldeconomie zorgt de haven daarmee lokaal voor jobs en toegevoegde waarde.


Waarom?

Efficiënt goederen en containers behandelen is cruciaal om de evoluties op wereldniveau aan te kunnen. Het Deurganckdok, met een capaciteit van 11 miljoen TEU inclusief binnenvaart, zal niet volstaan om vanaf 2020-2021 de verdere groei van de containerbehandeling in de Antwerpse haven op te vangen.

 

Antwerpen heeft tegen 2030 een capaciteit van 18 tot 21 miljoen TEU nodig voor maritieme overslag en binnenvaart. Dit betekent een extra capaciteit van 4,6 tot 7,6 miljoen TEU. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (2015) en de recente jaarcijfers bevestigen deze voorspelling.

 

De voorbije vijftien jaar presteerde Antwerpen immers het sterkst van alle havens in Noordwest-Europa. In 2016 groeide Antwerpen zelfs als enige haven in de regio Hamburg-Le Havre. Het marktaandeel van Antwerpen in de containeroverslag van de havens tussen Hamburg en Le Havre steeg van 15% in 1980 naar 24,7 % in 2018. 


Gevolgen

Om concurrentieel te blijven in het peloton van wereldhavens, moet de haven extra containercapaciteit kunnen bieden aan haar klanten. Bij een tekort aan ruimte en uitbreidingsmogelijkheden  zullen rederijen alternatieve routes en havens zoeken. Deze Alternatieven vinden ze in concurrerende havens in het buitenland, met een industriële cluster zoals Rotterdam. Daarmee zullen Antwerpen en Vlaanderen niet langer aantrekkelijk zijn voor toekomstige investeerders, maar zullen de  mobiliteitsstromen wel nog altijd over Antwerpen lopen. Met andere woorden, onze economie zal niet langer de jobs en de toegevoegde waarde ontvangen maar zal wel haar deel van de lasten dragen.

 

Een getijdendok waarbij schepen van over de hele wereld vóór de sluizen kunnen aanmeren, is een noodzakelijke en  meest efficiënte oplossing. Een passage door een sluis is niet alleen tijdrovend, maar verhindert grote zeeschepen om hun laadcapaciteit optimaal te benutten, door de beperkte diepgang in de sluis. Bovendien is een manoeuvre door de sluis bijzonder weersgevoelig wat voor vertragingen en wachttijden zorgt.

 

De haven van Antwerpen werkt, los van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen, ook permanent aan het optimaliseren van de bestaande capaciteit. Zo wordt de Europaterminal verdiept in de loop van 2020. 

Aandacht voor de omgeving

Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, maken we onder meer werk van:

 

 

Meer informatie over het volledige, flankerende beleid, kan je vinden op de website van extracontainercapaciteit Antwerpen. Lees de strategische prioriteiten van Port of Antwerp.


Het project

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor  extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen werden verschillende alternatieven onderzocht. Ondertussen heeft de Vlaamse regering het ontwerp voorkeursbesluit goedgekeurd. Deze beslissing is het resultaat van een grondig gevoerd proces en heeft volgende doelstellingen:

 

  • extra containercapaciteit creëren om aan de vraag te voldoen;
  • ontwikkelen van industriële/logistieke gronden in functie van de bijkomende containercapaciteit;
  • voorzien van een multimodale ontsluiting tot aan het hoofdwegennet: spoor, weg en binnenvaart.

Publieke raadpleging van de projectonderzoeksnota Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

Deze publieke raadpleging heeft betrekking op de realisatie van de Westelijke Ontsluitingsweg, met bijhorende spoor- en fietsinfrastructuur en aanpalende buffer tussen havengebied en polder, inclusief de herbestemming van Putten Weiden als natuurgebied. Die weg loopt van aan het knooppunt Deurganckdok-West tot aan de nieuw te bouwen rotonde Watermolen, ten oosten van Verrebroek-centrum. Het project zal zorgen voor vlot en veilig verkeer van fietsers, goederentreinen en vrachtwagens binnen dit deel van de haven.

 

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Aan de hand van een “projectonderzoeksnota” brengt de overheid in beeld wat er nog onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren, ter voorbereiding van het 'projectbesluit' waarmee de Vlaamse Regering zal beslissen over de vergunningen voor de uitvoering van het project.

 

De raadpleging geeft iedere betrokkene of geïnteresseerde de kans om op voorhand in te spreken op dit onderzoek. Je kan deze projectonderzoeksnota raadplegen van 27 april tot en met 26 mei 2020 op de website cpeca.be of tijdens de openingsuren van de diensten op volgende adressen:

 

  • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren (na telefonische afspraak via 03 750 15 11)
  • Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen

 

Opmerkingen kan je tot en met uiterlijk 26 mei 2020 indienen op een van bovenstaande adressen of via info@cpeca.be.

 


Meer informatie

Meer informatie over het complex project ECA of via de website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 

Op vrijdag 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast.

 

 

Van 10 februari tot en met 31 maart 2020 liggen deze documenten ter inzage bij de diensten van de gemeenten Beveren, Zwijndrecht en Antwerpen (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo). De bekendmaking kunt u hier downloaden.

 

Omwille van de maatregelen rond de verspreiding van het COVID-19 virus is de terinzagelegging van het definitief voorkeursbesluit verlengd van 27 april tot en met 4 mei 2020.

 

 

 

Vragen over de haven kan je altijd stellen via info@portofantwerp.com.