Vaak gestelde vragen

Havengerelateerde vragen

1. Hoe kan ik over een terrein beschikken in Port of Antwerp?

Het Havenbedrijf is een landlord haven en verleent concessies. Wanneer het Havenbedrijf een terrein in concessie wil verlenen, wordt een bevragingsprocedure georganiseerd.

Je kan ook spontaan je kandidatuur stellen voor het verkrijgen van een concessie. Het volstaat dit webformulier in te vullen. Het Havenbedrijf evalueert het ingediende dossier dan vertrouwelijk. De kandidaat wordt vervolgens op de hoogte gebracht van het resultaat en krijgt een overzicht van de relevante lopende bevragingen.

 

2. Wat zijn de tarieven en hoe lang kan ik een terrein in concessie nemen?

De Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen legt jaarlijks de concessietarieven vast die ervoor zorgen dat de beschikbare gronden optimaal worden benut. De tarieven kan je hier terugvinden.

 

3. Wat zijn de Algemene Voorwaarden en wat staat erin beschreven?

Er zijn specifieke voorwaarden voor de concessietermijn- en tarieven die het aantrekken van maritieme activiteiten en activiteiten met een toegevoegde waarde stimuleren.

In de voorwaarden staat onder meer het gebruik van de concessie beschreven, de aansprakelijkheden, maar bijvoorbeeld ook wat de voorwaarden zijn bij het einde van de concessie.

Je kan er ook de investeringsvork raadplegen die gehanteerd wordt bij bepalen van de termijn.

Meer weten

 

4. Hoe worden concessies toegewezen?

Bij een bevraging kan je een projectvoorstel indienen dat grondig wordt geanalyseerd. Als er naast jou nog andere kandidaten zijn, worden de ingediende projectvoorstellen tegen elkaar afgewogen op basis van criteria die in de bevragingsbundel worden aangekondigd.

Meer weten

 

Vragen op regionaal niveau

1. Waar kan ik meer informatie vinden over het investeringsklimaat in Vlaanderen?

Neem een kijkje op de website van Flanders Investment & Trade. Daar kan je onder meer handige informatie vinden met betrekking tot het opstarten van een onderneming.
 

2. Wat zijn de voorwaarden om een vergunning te krijgen?

Bij het Vergunningenloket Haven worden omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen in het havengebied op rechteroever namens de administratie van de stad Antwerpen behandeld. Bedrijven en particulieren met vragen in dit verband kunnen zich tot het loket richten voor informatie.
 

3. Tot wie kan ik me best richten om informatie te krijgen over subsidies?

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.
 

4. Welke informatie is beschikbaar met betrekking tot fiscaliteit?

Een eerste bron van informatie is bijvoorbeeld Flanders Investment & Trade.