Felixarchief

Het geheugen van de haven van Antwerpen zit goed bewaard in het FelixArchief. De thuisbasis van de meer dan 24 km archieven van de stad en de haven.

Het Sint-Felixpakhuis is een van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden van pakhuizen uit de negentiende eeuw. Het werd  in 1860 gebouwd als opslagplaats voor bulkgoederen als koffie, graan, kaas en tabak. Sinds 2006 herbergt het de meer dan 24 kilometer archieven van o.a. het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie in het FelixArchief. Het stadsarchief beschikt ook over een uitgebreide beeldbank, waaronder heel wat havenbeelden. Ze telt intussen al meer dan 70.000 gedigitaliseerde foto’s.

Het Havenbedrijf geeft als autonoom gemeentebedrijf zijn archieven ter bewaring in het FelixArchief. De geschiedenis van de Antwerpse haven is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Antwerpen en Vlaanderen. Het archief van het Havenbedrijf toont uitgebreid de verschillende aspecten van havenexploitatie, namelijk de expansie, de technische uitrusting, het administratieve en financiële beheer en de veiligheid van de haven. Het is dan ook uitermate waardevol voor de studie van de ontwikkeling van de haveninfrastructuur. 

Het archief bevat ook unieke stukken zoals een perkamenten Scheldekaart uit 1505. Met zijn 5,5 meter lengte gaat het om de grootste picturale kaart van Vlaanderen uit het begin van de zestiende eeuw. 

FelixArchief
Oudeleeuwenrui 29
2000 Antwerpen
tel + 32 3 338 94 11
stadsarchief@stad.antwerpen.be