Filmen en fotograferen in de haven van Antwerpen en/of het Havenhuis

De haven is een unieke plek om in beeld te brengen. Daar zijn we ons als geen ander van bewust. Daarnaast spreekt ook de unieke architectuur van het Havenhuis velen aan als locatie.
 

In de haven en het Havenhuis is het mogelijk om beelden, geluidsopnames en foto’s te maken als je de volgende regels respecteert.
 

1. Veiligheid

 
Hou altijd rekening met het levendig karakter van de haven en de drukte in het havengebied. Respecteer de verkeersregels en wees extra voorzichtig in de buurt van bruggen en sluizen, waar de verkeersituatie geregeld wisselt.
 

2. Drones

 
Het havengebied is sinds 01/01/2021 een geozone waar elke vlucht moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten.
 
Dit betekent dat je voor elke dronevlucht toestemming moet vragen via www.portofantwerp.com/nl/geozone. Doe je dat niet, dan kan je beboet worden. Als je als dronepiloot je administratie op voorhand in orde brengt, verloopt de aanvraag en toestemming voor een vlucht erg vlot.
 
Ga je met een drone bedrijven in de haven filmen, dan vraag je ook aan die bedrijven toestemming.
 

3. Andere foto- en filmopnames

 

Professionele nieuwsmedia en journalisten

 
Journalisten (beroepsjournalisten, journalisten van beroep, stagiair-beroepsjournalisten en journalisten in bijberoep) met officiële perskaart en begeleidende technici (met T-kaart) kunnen zonder voorafgaande toestemming fotograferen of filmen op het openbaar domein in havengebied.
 
Voor opnames met drones is steeds toestemming nodig, ook voor journalisten.

 

Commerciële of privé-opnames

 
In de haven en het Havenhuis is het mogelijk om beelden, geluidsopnames en foto’s te maken, op voorwaarde dat de communicatie- en veiligheidsdiensten (van Port of Antwerp en/of het betrokken bedrijf) hier toestemming voor geven. De toestemming van Port of Antwerp is steeds vereist. Voor opnames op bedrijfsterreinen is er bovendien goedkeuring nodig van het betrokken bedrijf.
 
Zowel de bedrijven in de haven als het Havenhuis zijn operationele bedrijven en/of kantoren. Het gebruik van deze locaties als filmdecor heeft een grote impact op de werking van het bedrijf. We rekenen op je begrip en respect daarvoor.

 

Voor elke foto- of filmaanvraag, kan je terecht bij communicatie@portofantwerp.com.

Vermeld onderstaande informatie zeker in je aanvraag:

 • Naam en voornaam
 • Contactgegevens
 • Doel van de opnames
 • Naam van de zender, het productiehuis of ander medium waarvoor je werkt
 • (Tv-)programma / (tv-)reeks / film waarin deze opnames passen
 • Exacte locatie(s) waar je wenst te filmen
 • Datum en uur
 • Welk materiaal je meebrengt
 • Hoeveel ruimte je nodig hebt voor het opstellen van je materiaal
 • Opslagruimte die je eventueel nodig hebt
 • Eventueel scenario

 
We laten je zo snel mogelijk weten of de opnames mogen doorgaan. We informeren je dan ook over praktische details en de kosten. De basisvoorwaarden vind je alvast in onze Tariefverordening op evenementen, foto-en filmopnames 2021.

 
Voor opnames in het Havenhuis en in andere locaties van Port of Antwerp stellen we een locatieovereenkomst op. Bijkomende kosten voor personeel van Port of Antwerp, G4S of andere diensten factureren we aan de aanvrager.

 
Aanvragen voor opnames die zowel doorgaan in Stad Antwerpen en het havengebied, vraag je aan via Stad Antwerpen.