Galgeschoor Plastic Challenge

Jaarlijks organiseert Port of Antwerp een opruimactie van het natuurgebied Galgeschoor. Dit jaar verzamelden meer dan 400 vrijwilligers maar liefst 8 ton afval. Helaas blijven er nog miljoenen kleine plastic deeltjes achter die je niet met de hand kunt opruimen.

 

 

Deze kleine plastics worden jaar na jaar meegevoerd door de 350km lange Schelde die tal van steden doorkruist en uiteindelijk door de getijden aanspoelen. Dit natuurgebied heeft ook te kampen met industriële plastic pellets (polymeren als grondstof voor tal van producten) die doorheen de jaren verloren zijn gegaan en zich hebben opgestapeld in dit slik en schorrengebied.

 

Om dit aan de bron aan te pakken, heeft Port of Antwerp samen met de hele plasticsector de schouders gezet onder het ‘Operation Clean Sweep ©’-charter waarbij we streven naar ‘Zero Pellet Loss’.

 

Maar wat met deze kleine plastics die nu verstrikt zitten in dit natuurgebied?

 

Galgeschoor Plastic Challenge

 

Heb jij de oplossing hoe we die miljoenen kleine plastic deeltjes kunnen verwijderen uit het Galgeschoor? Je staat voor heel wat uitdagingen:

 • Het Galgeschoor is een slik en schorrengebied dat door de getijden continu in beweging is.
 • Het is de thuis van unieke fauna en flora, die uiteraard niet verstoord mag worden.
 • De kleine plastic deeltjes zijn maar enkele millimeters groot.
 • De plastics zitten verstrikt in tal van vegetatietypes en ondergronden die moeilijk toegankelijk zijn.
 • ...

 

Omschrijving gebied

 

Het Galgeschoor is ruim 100 hectare groot en biedt een thuis voor tal van unieke vegetaties en vogelsoorten. Het is dus van groot belang dat het natuurgebied niet wordt verstoord door deze challenge. In dit slik en schorrengebied worden er 3 verschillende vegetatiezones aangeduid die in aanmerking komen voor deze uitdaging.

 

Verharde dijktalud

 

 • Verharde en breukstenen ondergrond met losliggende restanten van humuslaag
 • Zeer hoge concentratie aan plastics vrij op verharde ondergrond
 • Aanspoeling door spring- en stormtij

 

Humus laag boven rietkraag

 

 • Strooisel laag bestaande uit losliggende en opgestapelde dode vegetaties
 • Middelmatige tot hoge concentratie aan plastics die zich diep tot in de humuslaag bevinden
 • Aanspoeling door hoog- en springtij

 

Groene vegetatie zone boven rietkraag

 

 • Snelgroeiende groene planten zoals distels, brandnetels etc
 • Middelmatige concentratie aan plastics tussen planten en tot in de oppervlakkige humuslaag
 • Aanspoeling door hoogtij

 

Omschrijving plastics

 

De te verwijderen plastics zweven rond de noemer van microplastics en vallen letterlijk door de mazen van het net.

Over welke plastics praten we dan?

 • Plastics die gedegradeerd zijn tot kleine deeltjes van 5 mm en kleiner.
 • Industriële plastic pellets bestemd als grondstof voor tal van producten.
 • Plastics die voornamelijk drijven maar ook zweven en zinken.
 • Plastics die je met het blote oog nog kan zien.

 

Wil je deze plastics eens zien en voelen? We sturen je graag een starterspakket met een staal van plastics rechtstreeks uit het Galgeschoor. Stuur een mail naar plastic.challenge@portofantwerp.com.

 

Heb jij de oplossing?

 

Port of Antwerp daagt je uit tot het bedenken van een haalbare oplossing in een veelheid van factoren zoals technisch, budgettair, logistiek en milieukundig!

 

Voor deze challenge organiseert de Port of Antwerp een wedstrijd waarbij de winnaar kans maakt op een fantastische prijs!

 • Tijdens de eerste ronde pitch jij of je team het concept en/of ideeën voor een groep van experten.
 • Ben je geselecteerd voor de tweede ronde, dan verfijn(en) je (jullie) het concept tot een concreet technisch, economisch- en ecologisch haalbaar voorstel.
 • in de finale ronde is het aan jullie om de jury te overtuigen!

 

Wat kan je winnen

 

De jury beslist wie het meest creatieve, beloftevolle en tegelijkertijd haalbare voorstel heeft. De winnaar van deze challenge krijgt een prijs van 10.000 euro. Port of Antwerp zal aansluitend de winnaar bijstaan om het idee om te zetten in de effectieve realisatie

 

Hoe kan jij deelnemen?

 

Inschrijven kan vanaf nu tot en met 30 september. Zien wij iets in jouw oplossing? Dan krijg je de kans om je concept verder uit te werken. De uiteindelijke winnaar wordt op 19 december bekend gemaakt. 
 

 

Inschrijven voor de challenge

 

 

Wedstrijdverloop:

 • 30 juli: Inschrijvingen gaan open! 
 • Aanvragen plaatsbezoek Galgeschoor en starterspakket. Stuur een mail naar plastic.challenge@portofantwerp.com
 • 30 september: Uiterste inleveringsdatum van je concept.
 • 7 oktober: selectie 3 beste concepten door team van experten.
 • 2 december: Uiterste inleveringsdatum definitieve voorstellen
 • 19 december: Bekendmaking winnaar door jury

 

10 spelregels

 

 1. De oplossing moet een verstoring van de flora en fauna zoveel mogelijk vrijwaren.
 2. De vaste ondergrond en vegetatie blijft onaangeroerd.
 3. 1 winnaar van de geldprijs (€ 10.000).
 4. Milieu Experten team zal positief moeten oordelen of de milieu-impact op het gebied te veel verstoord zal worden.
 5. Technische Experten team zal positief moeten oordelen over de algemene haalbaarheid van de oplossing.
 6. De organisatie heeft altijd het recht om niemand te weerhouden.
 7. De organisatie is vrij om te beslissen of de gewonnen oplossing effectief zal worden uitgevoerd.
 8. De indiener kan geen aanspraak doen op vergoedingen voor het tot stand brengen van ideeën en concepten.
 9. Intellectueel eigendom blijft eigendom van de ontwikkelaar van het idee.
 10. Alle data die werd ingediend in het kader van de wedstrijd zal nadien terug bezorgd worden aan de indiener en niet meer in het bezit zijn van de organisator.

 

Heel veel succes!!