Geozone

Hier vind je alle info over het betreden van de geozone boven de haven van Antwerpen zowel voor onbemande (drones, UAS, RPAS, ...) als voor bemande (helikopters) luchtvaarttuigen.

Sinds 01/01/2021 spreken we niet langer van één zone voor bemande en onbemande luchtvaart. De contouren blijven wel dezelfde, alleen worden de voorwaarden volledig van elkaar gescheiden voor bemande en onbemande luchtvaart.

 

Voor bemande luchtvaart blijft de luchtvaartwetgeving van toepassing zoals terug te vinden in de AIP Belgium and Luxembourg onder ENR 5.1.

 

Voor onbemande luchtvaart (Drones) is er een aparte set Europese wetgevingen (EU 2019/947 van 24 mei 2019) van kracht met een overgangsperiode zoals beschreven in het KB van 08 november 2020. (www.mobilit.belgium.be)

 

Naast deze algemene voorwaarden is er in het 'M.B. tot vaststelling van vaste geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden voor vaste geografische UAS-zones' (van: 21/12/2020 art.5. en art. 23.) ook vermeld dat er specifieke geozones met bijhorende geozone managers worden aangeduid. De zeehavens zijn daar een onderdeel van en stellen voor hun gebied een specifieke set van voorwaarden en regels ter vrijwaring van de openbare orde, de rust, de veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied. (zoals beschreven in het ‘Decreet houdende de havenkapiteinsdienst' van 3 mei 2019)

 

Drones in het havengebied

 

Stap 1: Ben je wettelijk in orde?

 

Om te vliegen met een UAS in de haven moet u voldoen aan alle wettelijke vereisten.

 

Stap 2: Kijk na of je gemachtigd bent om in de door jou gekozen zone vluchten uit te voeren

 

 1. In welke zone (binnen de geozone Port of Antwerp) wens je een vlucht te plannen? (seveso en ISPS, boven water, boven land, boven natuurgebied, dorpskernen Doel, Kallo, ...)
 2. Welk type vlucht wil je uitvoeren, 'open category' of 'specific category'?
 3. Heb je de nodige certificaten en competenties om deze vlucht uit te voeren? (reglement: Geozone Port of Antwerp - gebruik van UAS)

 

Stap 3: Kijk je certificaten na en registreer je op onze ‘Droneportal Port of Antwerp’

 

 1. Ga naar https://droneportal.portofantwerp.com.
 2. Maak een nieuwe account aan.
 3. Valideer je e-mailadres en klik onderaan op het vraagteken voor de gebruikershandleiding van de tool.
 4. Laad zeker je operator documenten op en geef vervaldata op waar mogelijk:
  1. operator licentie, (exploitant UAS registratie certificaat)
  2. operational authorisation of exploitatie vergunning, (eventueel ook de SORA waarmee deze vergunning werd bekomen)
  3. verzekeringsdocumenten
 5. Vul je profiel verder aan (vergeet zeker je gsm-nummer ‘+32 4xx xx xx’ niet te valideren) en voeg alle relevante documenten toe.
 6. Vraag je gewenste abonnement aan.

 

Stap 4: Vraag een vlucht aan (volg zeker de handleiding van de tool)

 

 1. Voeg drones toe, nodig piloten of ander gebruikers uit in je omgeving.
 2. Druk op ‘Operatie aanmaken’.
 3. Zoom in en teken je gewenste gebied, vluchtpad zo correct mogelijk (overlap met andere zones waar je niet hoeft te zijn maken je aanvraag onnodig complex).
 4. Wijzig je parameters en vul aan waar nodig (met deze tool is het niet langer nodig om voor een langere periode een vluchtgebied aan te vragen, en ook niet om weken op voorhand een vlucht te plannen).
 5. Valideer je project om te controleren of je voldoet aan alle voorwaarden en of je dossier volledig is.
 6. Indien alles in orde kan je je aanvraag indienen.

 

Stap 5: Have a safe flight

 

 1. Na het ontvangen van de goedgekeurde vlucht kan je de operatie ook effectief gaan uitvoeren.
 2. Meld zeker je ‘take of and land’ bekend via de applicatie of telefonisch.
 3. Zorg ervoor dat je bereikbaar bent op het opgegeven nummer zodat de havenautoriteiten je kunnen bereiken.
 4. Zorg dat je steeds snel kan landen mocht dat om veiligheidsredenen nodig zijn.

Beperkingen en sancties

 

 • Respecteer de voorwaarden en omstandigheden waarvoor je een vlucht aangevraagd hebt (SORA, Operational Authorisation, vlieggebied, route, ...).
 • De operator is altijd verantwoordelijk voor de piloten en zijn toestellen. Hij zorgt dat alle voorwaarden voldaan zijn en dat hij met alle betrokken geozones in orde is. Dit wordt niet automatisch opgenomen in je aanvraag via deze tool.
 • Hou een verplichte, veilige afstand van kranen, schepen en haveninfrastructuur.
 • Neem alle voorwaarden uit de tool ter harte en respecteer deze te allen tijde.
 • In havengebied is de vlieghoogte beperkt tot 400Ft of 120 meter AGL. Hiervan kan enkel afgeweken worden als er een toelating van DGLV is en na screening door de Port Authority.
 • Er wordt enkel gevlogen volgens VFR (visual flight rules). Hiervan kan enkel afgeweken worden als er een toelating van de DGLV is en na screening door de Port Authority.

Bemande luchtvaart in het havengebied

 

Voor bemande luchtvaart blijft de luchtvaartwetgeving van toepassing zoals terug te vinden op de website: www.Skeyes.be (eAIP Belgium and Luxembourg).

 

Zoals je in de eAIP kan lezen is er in de EBR54, sinds 01/01/2021 een voorafgaandelijke toestemming nodig van de havenautoriteiten om de veiligheid in de haven te verzekeren en te assisteren om conflicten met andere drones te voorkomen.

 

De planbare vluchten vragen hun vlucht aan

 

1. Welk type vlucht is het?

 1. Inspectievlucht met 'take-off' en 'landing' vanop een helihaven: Mail je aanvraag met opgave vluchtroute en minimum vlieghoogte buiten de EBXX zone
 2. Aankomende vlucht voor verscheping (export) of vertrekkende vlucht na verscheping (import): gebruik het HKD 42 formulier en mail je aanvraag.
  1. Aanvraag met opgave take-of of landing zone en exact tijdstip.
  2. Vluchtroute binnen het havengebied met speciale aandacht voor het stuk lager dan 500Ft (dronegebied)
  3. Toelating van de terminal
  4. Je toelating van de competent authority

2. Beperkingen en bijkomende voorwaarden

 1. Inspectievlucht: Enkel VFR vluchten toegelaten
 2. Aankomende of vertrekkende vlucht
  1. Er wordt enkel overdag gevlogen bij goede zichtbaarheid en bij niet extreme weersomstandigheden
  2. Er mag niet gevlogen worden boven tankinstallaties en petrochemische bedrijven
  3. Baan- of scheepvaartverkeer mag niet gehinderd worden
  4. Er mogen geen openbare wegen afgesloten worden
  5. De toelating is éénmalig, wordt voorlopig verleend en is altijd herroepbaar door de havenautoriteiten
  6. De land- en opstijgplaats moet bezemschoon zijn om te vermijden dat vuil en voorwerpen in het rond zouden vliegen, schade of verwondingen toebrengen of in het water terechtkomen
  7. Bij landing moet de landingsplaats bewaakt en afgebakend zijn. Alle veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden.

 


 

De niet planbare vluchten (state aircraft)

 

 • Alvorens lager dan 500Ft te vliegen altijd contact opnemen met de havenautoriteiten zodat eventueel drone verkeer kan beoordeeld worden (03/229 67 33)
 • Licht zo snel mogelijk de havenautoriteiten in.