Gezondheid en welzijn

03

Port of Antwerp zet zich in voor de veiligheid van eigen medewerkers en van alle havenmedewerkers. In een steeds complexere realiteit staan dus ook veiligheid en beveiliging hoog op de prioriteitenlijst. Een zichtbaar beleid moet ervoor zorgen dat alle medewerkers veilig en gezond aan het werk gaan.

safety & security
 

In het havengebied richten we veiligheidsketens in voor gebouwbeveiliging en werktoelatingen, criminaliteitsbestrijding en gebiedsbeveiliging. We voeren ook een proactief beleid rond maritieme veiligheid met toezicht op het water, op land en in de lucht. Daarnaast bereidt Port of Antwerp medewerkers voor op de jobs van de toekomst en neemt ze initiatieven om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te verhogen.

Veiligheid voor de havengebruikers en omwonenden

Port of Antwerp wil het aantal arbeidsongevallen verminderen en waar mogelijk voorkomen. Hier maken we werk van door veiligheidscoaches in te zetten en door een gestructureerd en gericht veiligheidsbeleid. Tijdens de coronacrisis diende Port of Antwerp bijvoorbeeld als testlocatie voor de digitale armbanden van technologiebedrijf Rombit om besmetting om de werkvloer te voorkomen.

 
rombit
vosseschijnstraat
 

Steeds meer mensen nemen de fiets naar het werk in de haven van Antwerpen. We gaan resoluut voor een daling van het aantal ongevallen tijdens woon-werkverkeer. Daarom maken we onder meer werk van een veilige fietsinfrastructuur in de haven. Port of Antwerp pakt 31 gevaarlijke punten aan, waar het fietspad de treinsporen kruist. Ook enkele sluiscomplexen worden fietsvriendelijker.

Port of Antwerp ontwikkelt een handhavingsbeleid en toezichtsbeleid. Ter aanvulling van ons toezicht van op het land, kochten we in 2020 patrouillevaartuigen aan om ook toezicht van op het water te houden. In samenwerking met het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid houden we ook vanuit de lucht toezicht met drones.

 
03

Gezondheid en welzijn van medewerkers

08
 

Tegen 2030 willen we dat duurzaam loopbaandenken een evidentie is. We geven daarom collega’s de ruimte en de middelen om te groeien. We bieden een brede waaier aan opleidingen en actieve begeleiding aan. Door onze medewerkers te ondersteunen in het uittekenen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, helpen we hen om hun loopbaan gezond en productief te houden. Dat maakt onze medewerkers en dus ook onze organisatie flexibel en wendbaar.

Naast plezier in het werk hebben, willen we ook dat onze medewerkers gezond zijn. We nemen talloze initiatieven om zo veel mogelijk een gezonde levensstijl te stimuleren. De vitaliteitsscan, programma’s om medewerkers meer te doen bewegen, fitheidstesten, yogalessen, rookstopbegeleiding en wekelijkse fruitmanden zijn maar enkele voorbeelden.

Drugs in de haven van Antwerpen: gezamenlijke strijd tegen hardnekkig probleem

Overal ter wereld eisen drugs een zware tol van de samenleving. Het is een ingewikkeld probleem dat bestaat uit verschillende elementen: van de productie en aanvoer van drugs tot de verkoop en het gebruik er van.

Een totaalaanpak dringt zich op.

Ontdek de acties tegen drugs in de havenSensibiliseringscampagne CEPA