Grenspark Groot Saeftinghe

Het Grenspark Groot Saeftinghe is een ambitieus grensoverschrijdend project van Vlaamse en Nederlandse partners ten behoeve van de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ en aansluitend aan de haven van Antwerpen.

Donderdag 7 juli 2016 vond het startmoment plaats van het Interreg Project “Grenspark Groot-Saeftinghe”. Het project sluit goed aan bij de doelstellingen van Interreg Vlaanderen-Nederland en biedt ook een kans tot een gezamenlijke aanpak omdat het projectgebied geografisch op de grens ligt en daardoor noopt tot Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder, Prosperpolders, Doelpolder en de Nieuwe Arenbergpolder aangrenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark.

Kernactiviteiten

In het project staan drie activiteiten centraal:

  • het herstel van de vogelbiodiversiteit;
  • optimalisatie van de estuariene natuur;
  • eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

Projectpartners

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft goedkeuring verleend aan een bijdrage van ruim 1,7 miljoen euro voor ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ op een totaal budget van ca 2,8 miljoen euro. Het Havenbedrijf Antwerpen investeert als projectpartner 650.000 euro.

Acties – stand van zaken

Het Havenbedrijf  trekt werkpakket 3 dat als doelstelling heeft de vogelbiodiversiteit te herstellen. Dit willen we bereiken door een intensieve samenwerking tussen natuur en landbouw, overheid en privé op het getouw te zetten zodat het leefgebied van specifieke vogelsoorten zoals de bruine kiekendief en het visdiefje op verschillende fronten geoptimaliseerd wordt. Meer voedsel en veiligere broedplaatsen spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol.

Zoals je hierboven al kon lezen staan er daarnaast nog twee andere activiteiten centraal. De optimalisatie van de estuariene natuur en het eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

Concreet wordt er ingezet op een aantal gerichte acties om de doelstellingen binnen de verschillende werkpakketten te realiseren. Het gaat dan o.m. om de aanleg van broedeilanden,  een vispassage en vleermuishuisvesting in allerlei vormen, van een toren tot kasten (zie foto). 

Het Havenbedrijf is bij een groot deel van deze acties betrokken als projectpartner.

Hoewel er nog heel wat werk aan de winkel is, kunnen we toch al enkele mooie resultaten voorleggen. Selectie uit de laatste voortgangsrapportage (30/09/2018)

DOWNLOAD EEN OVERZICHT 

Doe mee aan de Grensparkchallenge

In het kader van het project werden 10 challenges gekoppeld aan specifieke acties. We willen deze doelen uiteraard graag behalen en jij kan daar bij helpen!

Als je hierover meer te weten wil komen of je gewoon op de hoogte wenst te blijven van hoe het Grenspark evolueert,  surf dan naar deze website.

Check ook zeker de activiteitenkalender en ontdek zelf het Grenspark in wording!

Contact

Mireille Tack

Function: 
Administratief medewerker
T.: 
00 32 3 205 24 97
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen