Grenspark Groot Saeftinghe

Het Grenspark Groot Saeftinghe is een ambitieus grensoverschrijdend project van Vlaamse en Nederlandse partners ten behoeve van de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ en aansluitend aan de haven van Antwerpen.

Donderdag 7 juli 2016 vond het startmoment plaats van het Interreg Project “Grenspark Groot-Saeftinghe”. Het project sluit goed aan bij de doelstellingen van Interreg Vlaanderen-Nederland en biedt ook een kans tot een gezamenlijke aanpak omdat het projectgebied geografisch op de grens ligt en daardoor noopt tot Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder, Prosperpolders, Doelpolder en de Nieuwe Arenbergpolder aangrenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark.

Kernactiviteiten

In het project staan drie activiteiten centraal:

 • het herstel van de vogelbiodiversiteit;
 • optimalisatie van de estuariene natuur;
 • eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

Om die doelen te bereiken worden broedeilanden, een vispassage, een toren, bunker en kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen aangelegd. Dit alles vanuit een gezamenlijke, Vlaams-Nederlandse natuurvisie. 

Projectpartners

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft goedkeuring verleend aan een bijdrage van ruim 1,7 miljoen euro voor ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ op een totaal budget van ca 2,8 miljoen euro. Het Havenbedrijf Antwerpen investeert als projectpartner 650.000 euro.

Acties Havenbedrijf Antwerpen

Het Havenbedrijf zal onder andere volgende acties ondernemen:

 • Zaaigoed
 • Bodemanalyse
 • Vossenraster
 • Rugstreeppadpoelen
 • Vleermuiskasten
 • Schapenafrastering
 • Prosperpolder Zuid (inlaat+broedvogeleiland)
 • Nieuw Arenbergpolder (AMT)

Meer info?

Surf naar:

http://www.grensregio.eu/projecten/grenspark-groot-saeftinghe

http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/hedwige-prosperproject-en-doelpolder.

 Of ga langs bij Infokeet Hedwige-Prosperpolder (Zoetenberm 6a, 9130 Doel, +32 3 575 91 73). Iedere werkdag open van 8u30 tot 16u30.

 

Contact

Mireille Tack

Function: 
Administratief medewerker
T.: 
00 32 3 205 24 97
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen