Handboek ISPS oefeningen

Het handboek ISPS oefeningen is opgesteld om de Security Officers van havenfaciliteiten op weg te helpen bij het uitvoeren van de verplichte beveiligingsoefeningen.

Naast het opstellen van degelijke beveiligingsplannen, moeten de plannen ook getest worden op uitvoerbaarheid zodat je weet dat ze ook werken in geval van dreiging. 

  • Verordening 725/2004 vereist dan ook dat regelmatig kleine oefeningen (4x/jaar) en grote oefeningen (1x/jaar) georganiseerd worden door schepen en havenfaciliteiten.
  • Richtlijn 2005/65 vereist van de havens dat zij jaarlijks 1 grote oefening organiseren dat het havenbeveiligingsplan test.

 

Het handboek ISPS oefeningen schetst verschillende mogelijke vormen van scenario’s die verder uitgewerkt kunnen worden door de PFSO, alsook de combinatie met oefeningen die voortvloeien uit andere plannen. De Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging heeft binnen België een standaard oefeningenformulier opgesteld dat te gebruiken is door de verschillende ISPS havenfaciliteiten in de Belgische havens om hun oefeningen te rapporteren aan de desbetreffende lokale comités.

 

In opdracht van de Europese Commissie heeft de dienst Harbour Safety & security - Port Security een handboek uitgewerkt om de beveiligingsverantwoordelijken van ISPS havenfaciliteiten en havens te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de verplichte maritieme beveiligingsoefeningen.

De theoretische onderbouwing en de verschillende scenario's die u erin kan terugvinden, zijn gebaseerd op de ervaringen en het oefenbeleid in de haven van Antwerpen alsook werd beroep gedaan op de jarenlange expertise van de dienst Noodplanning van de stad en provincie Antwerpen.

 

Het resultaat, "Exercitium - European Handbook for Maritime Security Exercises & Drills", werd verdeeld onder de Europese lidstaten en kan u terugvinden onderaan deze pagina.

Contact

Harbour Safety & Security

Function: 
Port security
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen - NOC
Blauwhoefstraat 13 - blok A
2040 Antwerpen