Harbour Safety & Security (HSS)

Binnen het havengebied waakt de dienst Harbour Safety & Security (HSS) over de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Ze staat in voor het nemen van alle maatregelen ter vrijwaring van openbare orde en veiligheid van het havengebied, zoals de regeling van de goederenbehandeling en opslag, de regeling van de toegankelijkheid van het havengebied en de vrijwaring van het milieu, de integriteit en de veiligheid van het havengebied.

Hier vind je een overzicht van waar je met welke vragen terecht kan:

 

 • Communicatie rond handhaving en bevoegdheden van de havenkapiteindienst (HSS), alsook aanhoudingen van schepen: harbourmastersoffice@portofantwerp.com.
   
 • Eerste meldingen met betrekking tot incidenten of noodsituaties dienen steeds telefonisch +32 3 229 67 33 of via VHF kanaal 63 te gebeuren. Ook informatie-uitwisseling rond geplande oefeningen loopt via dit mailadres. Voor verdere opvolging kan je mailen naar pas@portofantwerp.com.
   
 • Het aanspreekpunt voor niet-dringende communicatie voor bedrijven en overheden voor vragen met betrekking tot Incident Management of bij niet-dringende communicatie bij incidentenbestrijding is incidentencoördinatoren@portofantwerp.com.
   
 • Alle vragen rond toepassing van de reglementering voor het behandelen, opslaan en transport van (gevaarlijke) goederen in de haven, kan je aan de medewerkers van Safety stellen. Ook voor vragen rond uitzonderingen op de Havenpolitieverordening (HPV) met betrekking tot goederen behandeling en opslag zoals voorzien in de HPV en Havenonderrichting (HO) kan je hier terecht: portsafety@portofantwerp.com.
   
 • Voor alle vragen en algemene communicatie over de beveiliging in de haven van Antwerpen mail je naar portsecurity@portofantwerp.com. Wat houdt dit precies in?
  • Info-uitwisseling door de Port Facility Security Officers aan het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging, waaronder verplichte rapportage van ISPS-oefeningen, wijzigingen in procedures en contacten, enzovoort.
  • Melden van structurele wijzigingen aan bedrijfsperimeters en -ingangen of de lay-out van het terrein, om een actueel overzicht te behouden van de aanrijroutes en toegangswegen voor de hulpdiensten. Vragen over het Buurt Informatie Netwerk of BE-Alert in de haven (BIN/BE-Alert Haven) en doorgeven van wijzigingen in contactgegevens.
  • Eenheden van Defensie kunnen volgens het GNZ-protocol aanvragen indienen voor het organiseren van trainingen bij aangesloten terminals in de haven.
    
 • Alle vragen over de zeer lage luchtlagen boven de haven (EBR54) zoals vragen over drones, helikopters geozone voorwaarden stel je in deze mailbox: geozone@portofantwerp.com.
   
 • Heb je als nieuwe gebruiker technische vragen over het berichtenverkeer bij aangiften van gevaarlijke goederen in APICS, mail dan naar dgn.apics2@portofantwerp.com. Een aanvraag als nieuwe gebruiker gebeurt via C-point of het CASD-loket.