Haven van de toekomst


De haven van Antwerpen is altijd een proeftuin en een plek van vernieuwing geweest. Welke stappen ondernemen we, samen met de havengemeenschap, om haar klaar te stomen voor de toekomst op vlak van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit?

waterbus antwerpen ©Sigrid Spinnox

Duurzame haven

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, verlegt Port of Antwerp de grenzen met innovaties die de haven groener maken. Zo introduceert Port of Antwerp duurzaam geproduceerde methanol en waterstof als alternatieve brandstoffen voor de eigen vloot. Samen met andere bedrijven nemen we maatregelen om vervuiling van lucht, water en bodem te verminderen. En zoeken we naar oplossingen om bij te dragen aan de energietransitie met onder meer Antwerp@C en NextGen District.

Meer weten over de duurzame haven

 

Slimme haven

Slimme technologieën bewijzen hun nut in de haven.

 

Een ‘digital twin’ van de haven, een performant 5G-netwerk, autonome drones of slimme camera’s voor inspectie of olievlekdetectie, Port of Antwerp test ze volop.

 

Met de hulp van deze innovaties streeft Port of Antwerp er naar om de haven volledig vanop afstand te controleren en te beheren..

Meer weten over de slimme haven

waterbus antwerpen ©Sigrid Spinnox

Mobiele haven

Port of Antwerp zoekt naar manieren om meer goederen op een duurzame manier te vervoeren. Om deze modal shift te bereiken, werken we aan oplossingen zoals autonome binnenschepen.

 

Digitale toepassingen, zoals slim asfalt en een binnenvaartapplicatie moeten de verkeerssituatie in en rond de haven monitoren en verbeteren.

 

Meer weten over de mobiele haven

 

Samenwerking

De haven is een open platform voor onderzoek en ontwikkeling. Door mensen en ideeën samen te brengen, geeft Port of Antwerp vorm aan de haven van de toekomst. Samen met startups, scale-ups, accelerators, investeringsfondsen, overheids- en kennisinstellingen zorgt Port of Antwerp voor een sterk ecosysteem dat innovaties ondersteunt en versnelt.

 

Meer weten over samenwerking

 

Als vooraanstaande wereldhaven wil Antwerpen de toon zetten als 'haven van de toekomst'.  Wij gebruiken innovatie als hefboom om de grote uitdagingen van vandaag, zoals de energietransitie, digitalisering en mobiliteit, om te buigen tot oplossingen.

 

Door samen te werken en in te zetten op technologieën zoals big data, Internet of Things, smart shipping en vernieuwende logistiek maken we onze haven slimmer en efficiënter." Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp

 

In de kijker

 

 
 
 

Slimme bolders

Port of Antwerp en technologiebedrijf Zensor slaan de handen in elkaar om de veiligheid aan de kaaimuren te verhogen. Zensor ontwikkelde hiervoor de Bollard Monitor, een digitale sensor die de spanning op bolders meet.

Meer lezen

 

Autonome drones

Om de veiligheid in de complexe havenomgeving te handhaven, zet Port of Antwerp voor het eerst een autonome drone in. In de nabije toekomst zal een netwerk van autonome drones de kerntaken van de havenautoriteit ondersteunen.Meer lezen

 
 
 
 
 
 

 

 

Onbemande binnenvaart

Geautomatiseerd varen is dé toekomst van de binnenvaart. Vandaag klinkt het allicht nog futuristisch, maar onderzoek van Universiteit Antwerpen en Port of Antwerp brengt de droom dichterbij. 3D-sonarsensoren, met vleermuizen als inspiratie, vormen het uitgangspunt van deze technologische innovatie.

Meer lezen

 


 

Snelle links

The Beacon

The Beacon is de hotspot waar grote technologieleveranciers in internet of Things, toponderzoekers, flexibele startups en scaleups werken aan innovatieve, duurzame oplossingen. Ook het team van Port of Antwerp heeft hier een vaste plek.

 
NxtPort

Alle spelers in de logistieke keten beschikken over informatie die ze onderling uitwisselen. Toch kan het delen van die data transparanter en eenvoudiger, met NxtPort.

 
PortXL

Plug & Play Maritime brengt internationale start-ups in contact met stad Antwerpen, CMB, DXC Technology, Euronav en Port of Antwerp. Het doel? Nieuwe technologieën testen en de toekomst van de maritieme sector stimuleren via ontwikkeling en innovatie van wereldklasse.