Havenbedrijf Antwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. De 1.650 medewerkers zorgen ervoor dat de haven functioneert en kan groeien. Het Havenbedrijf beheert en onderhoudt de dokken, de bruggen, de sluizen, de kaaimuren, eigen gebouwen en de gronden. Het personeel is bovendien verantwoordelijk voor veilig scheepvaartverkeer in de dokken en de bruggen en sluizen. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor sleepboten, doet het baggerwerken en verzorgt het de promotie van de haven in binnen- en buitenland. Met het oog op de toekomst werkt het Havenbedrijf aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven.

Missie & Visie

Onze nieuwe missie is helder: Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst. Met deze missie zet het Havenbedrijf Antwerpen de krijtlijnen uit voor haar toekomst. We zijn één met onze waarden, en één met de wereld.

Meer weten

 

Strategische prioriteiten 2021

Dit zijn de 3 strategische prioriteiten die de haven van Antwerpen verankeren als schakel in de wereldeconomie. 

Meer weten

 
 
 

Onze organisatiestructuur

Hoe zijn de afdelingen en diensten in ons bedrijf gestructureerd?

Maak kennis met onze afdelingen

 
 
 

Een wereldhaven

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een echte wereldspeler en een onbetwistbare partner.

 

Om haar internationale positie te versterken, bouwt ze  voortdurend aan haar internationale relaties en netwerken.

Maak kennis met alle vertegenwoordigers

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Partners

Samen met verschillende partners werken we aan een succesvolle toekomst

Mogen we je voorstellen?

 
 
 

Dochterondernemingen

Hoe zijn de afdelingen en diensten in ons bedrijf gestructureerd?

Maak kennis met onze afdelingen