Havenverkeersverordening

Havenvoertuigen zijn voertuigen die bestemd zijn voor behandeling en vervoer van goederen en die alleen in het havengebied gebruikt worden. Als ze de openbare weg in de haven willen gebruiken, moeten ze voldoen aan een specifiek reglement: de havenverkeersverordening.

Op 1 april 2021 wordt een nieuwe havenverkeersverordening van kracht. Deze nieuwe verordening is vastgesteld door de Vlaamse regering. Ze geldt voor alle wegen in het hele havengebied op beide oevers en ook voor de Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel.

 
De havenverkeersverordening opent heel wat nieuwe mogelijkheden om het vervoer over de weg binnen het havengebied snel, vlot maar ook veilig te laten verlopen. De havenkapiteinsdienst van Port of Antwerp staat in voor het operationele beheer van de havenverkeersverordening.

 

1. Algemeen

1.1 Verordeningingstekst

Verduidelijkingstekst Havenverkeersverordening Port of Antwerp

Besluit Vlaamse Overheid Havenverkeersverordening

 

1.2 Presentatie

Voorstelling havenverkeersverordening

 

1.3 Contactgegevens portvehicles

Op weekdagen is de dienst portvehicles telefonisch bereikbaar van 8u tot 16u op 03/229 74 40 of per mail via portvehicles@portofantwerp.com.

 

2. Informatie voor havengebruikers

2.1 Algemeen

Wat is de havenverkeersverordening?

Havenvoertuig categorieën havengebied

 

2.2 Erkenning havenvoertuig

Erkenning havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Erkenning havenvoertuigen A4 B4

Inschrijving bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen als “Havenvoertuig Aard PO”

 

2.3 Controle havenvoertuig

Soorten controles voor havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Soorten controles voor havenvoertuigen A4 B4

Controles voor havenvoertuigen A4 B4

Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur havenvoertuigen A4 B4

Controleformulieren voor controle voorafgaan aan erkenning havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

(deze formulieren dienen enkel ter illustratie en informatie)

 

U kunt zich aanbieden bij een controle-instantie, erkend door het Havenbedrijf. Hieronder vindt u een oplijsting van deze erkende controle-instanties per categorie. Deze wordt aangevuld naargelang controle-instanties hun erkenning krijgen.

Oplijsting van de erkende controle-instanties voor voertuigen in de categorie A1 - B1 - A2 - B2 - A3 - B3:

Controle-instantie Telefoon Info
SGS, Noorderlaan 87, 2030 Antwerpen +32 3 545 48 84 be.ssb.lhhaven.antwerpen@sgs.com
OCB, Koningin Astridlaan 60, 2550 Kontich

+32 3 451 37 00

Gratis nummer:

0800 13 890

info@ocb.be

 

Oplijsting van de erkende controle-instanties voor voertuigen in de categorie A4 - B4:

Controle-instantie Telefoon Info
GTM, Treurenberg 11, 2030 Antwerpen +32 3 541 55 65 Grondgebied Antwerpen
Volvo Trucks, Schouwkensstraat 5, 2030 Antwerpen +32 3 541 75 50 Grondgebied Antwerpen
Transport Roosens, Ketenislaan Haven 1502, 9130 Beveren  +32 3 775 01 01 Grondgebied Oost-Vlaanderen
LTR, Havinkbeekstraat 11, 9130 Beveren +32 3 248 78 14

Grondgebied Oost-Vlaanderen 

Buiten het Havengebied

 
Voor een controle bij een controle-instantie die gelegen is buiten het Havengebied dient u een aanvraag in te dienen bij portvehicles@portofantwerp.com om zich met het voertuig te mogen verplaatsen buiten het Havengebied (enkel voor havenvoertuigen in categorie A4 - B4).

Gelieve onderstaand aanvraagformulier te gebruiken hiervoor:
Aanvraagformulier controle buiten Havengebied

Werkwijze om toestemming te verkrijgen voor een controle buiten het Havengebied:
Uitzonderingsregel controle buiten havengebied

 

2.4 Boorddocumenten

Boorddocumenten bestuurdersdocumenten

 

2.5 Signalisatie havenvoertuigen

Lichten, reflectoren, signalisatie havenvoertuigen A1 B1

Lichten, reflectoren, signalisatie havenvoertuigen A2 B2 A3 B3 A4 B4

 

3. Informatie voor controle-instanties

3.1 Algemeen

Controles voor havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Controles voor havenvoertuigen A4 B4

 

3.2 Plaats van de controle

Plaats controle havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Uitzonderingsregel controle buiten havengebied

 

3.3 Erkenning controle-instanties

Controleinstanties A1 B1 A2 B2 A3 B3 Erkenning Voorwaarden en procedure

Controleinstanties A4 B4 Erkenning Voorwaarden en procedure

 

3.4 Uitvoering controles

3.4.1 Soorten

Controleinstanties A1 B1 A2 B2 A3 B3 Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur 

Controleinstanties A4 B4 Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur 

 

3.4.2 Controlebewijzen A1 - B1 - A2 - B2 - A3 - B3

Controleformulieren voor controle voorafgaan aan erkenning havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Controleformulieren voor jaarlijkse controle havenvoertuigen A1 BA A2 B2 A3 B3

 

4. Informatie over relocatie en operationeel transport havenvoertuig

4.1 Relocatie A1 - B1

Relocatie A1 - B1

 

4.2 Operationeel transport A2 A3 B2 B3

Havengebruikers Operationeel transport A2 A3 B2 B3

Havengebruikers Operationeel transport A4 B4

 

4.3 Aanvraag Relocatie en operationeel transport

Hierbij vindt u de aanvraag voor een trajectvergunning. Deze stuurt u volledig ingevuld naar portvehicles@portofantwerp.com.

Aanvraagformulier trajectvergunning