Het aanbod van PAI

Van conceptontwikkeling tot state-of-the-art terminal ... Of het nu over kleine interventies gaat waarbij een uitgewerkt stappenplan wordt aangereikt of over grootscheepse investeringen zoals het uitbouwen van een haven, met PAI kunnen overzeese havens en regio’s altijd rekenen op de juiste knowhow en expertise om snelle en rendabele resultaten te bereiken.

Advies over de hele port life cycle

PAI kan regio’s en havens bijstaan in uitbreidingsprojecten, in renovatie maar ook in nieuwe greenfieldprojecten. PAI adviseert over alle stappen in de levensloop van een haven of logistieke infrastructuur: planning, ontwikkeling, aankoop, bouw, uitbating, beheer ... en dit alles gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. Tijdens deze stappen streeft PAI ernaar te komen tot de meest performante, snelle en rendabele resultaten.

Verschillende samenwerkingsvormen

De samenwerking tussen PAI en de internationale regio kan variëren in vorm en in intensiteit. Een greep uit het aanbod:

 1. Korte studies en onderzoeken
 2. Langlopende managementopdrachten
 3. Participatie in beheersorganen
 4. Langdurige investeringen

Centraal staan de consultancydiensten

Centraal in dit alles staan de consultancydiensten van PAI die alle mogelijke aspecten van havenbeheer omspannen:

 • technisch advies (haveninfrastructuur, uitrusting, software ...)
 • nautisch advies (stromingen, getijden, golven, toegankelijkheid ...)
 • masterplannen voor havens en terminals, achterlandverbindingen ...
 • economisch en financieel advies, tarieven en reglementen
 • wettelijk advies, publiek-private partnerships
 • milieustudies en compensaties
 • processen
 • gezondheid, veiligheid en beveiliging
 • HR-organisatie en training
 • havenbeheer

Naast consultancydiensten kan er ook samengewerkt worden met financiële partners in geval van langdurige investeringen.

Voorwaarden tot samenwerking:

 • er moet een intense samenwerking mogelijk zijn
 • het project moet kaderen binnen de expertise van Antwerpen als landlord-haven
 • onder de voorwaarden van “good governance”
 • het project moet een toegevoegde waarde bieden voor beide partijen