Het concessiebeleid

Het Havenbedrijf Antwerpen zorgt voor het duurzaam verankeren van concessies in een haven via een strategisch en efficiënt beheer van de beschikbare terreinen en magazijnen. Ze waakt over het optimaal benutten van de beschikbare grond en screent investeringen zodat ze passen in de strategische visie van de haven. Daarbij is er aandacht voor duurzame ontwikkeling, het creëren van toegevoegde waarde, het streven naar een concurrentiële positie en zorg voor het milieu.

Havenbedrijf als landlord

  Naar het overzicht

De haven van Antwerpen is een landlord-haven. Dat wil zeggen dat het Havenbedrijf eigenaar of beheerder is van de gronden van het Antwerpse havengebied en deze op grond van domeinconcessies ter beschikking stelt van bedrijven die zo hun projecten kunnen realiseren. De dienst Patrimoniumbeheer van het Havenbedrijf beheert op deze manier bijna 4.000 hectare gronden en 610 hectare magazijnen en afdaken.

Doordacht concessiebeleid

  Naar het overzicht

Via een doordacht concessiebeleid creëert het Havenbedrijf specifieke voorwaarden zodat elke concessie steeds aansluit bij de visie en strategie van de haven. Zo zijn er specifieke voorwaarden voor de concessietermijn- en tarieven die het aantrekken van maritieme activiteiten en activiteiten met een toegevoegde waarde stimuleert. 

Ook in haar aankoopbeleid houdt het Havenbedrijf steeds rekening met de bovengenoemde principes. Het Havenbedrijf beschikt via het Havendecreet over een recht van voorkoop. Dit betekent dat de onroerende goederen, die geen eigendom zijn van het Havenbedrijf en die gelegen zijn binnen het havengebied, bij aankoop of verkoop eerst aan het Havenbedrijf aangeboden moeten worden. Het laat het Havenbedrijf toe op een intelligente wijze investeringsruimte uit te breiden en beschikbaar te stellen op de concessiemarkt.

Een concessie bekomen

  Naar het overzicht

Wanneer het Havenbedrijf een terrein in concessie wil verlenen gebeurt de selectie van kandidaten volgens de principes van een algemene marktbevraging. In het kader van het gelijkheidsbeginsel wordt hierbij een zo transparant mogelijke procedure in acht genomen. Het publiek bekendmaken van de beschikbaarheid van bepaalde terreinen gebeurt via verschillende mediakanalen zoals de Gazet van Antwerpen, ATV, de Port of Antwerp website. 

In sommige gevallen kan het Havenbedrijf ook beslissen een beperkte bevraging te organiseren, met name voor terreinen die niet van strategisch belang zijn of een oppervlakte hebben van minder dan 5 hectare. Hierbij gebeurt de bekendmaking van de beschikbaarheid niet via de media.

Elk bedrijf kan ook spontaan haar kandidatuur stellen tot het verkrijgen van een concessie. Het volstaat onderstaande fiche in te dienen. Het Havenbedrijf evalueert het ingediende dossier dan vertrouwelijk. De kandidaat wordt vervolgens op de hoogte gebracht van het resultaat en krijgt een overzicht van de relevante lopende bevragingen en beperkte bevragingen.

Advies en begeleiding

  Naar het overzicht

De Investeringscel biedt een waaier aan diensten aan om bedrijven te adviseren en begeleiden bij potentiële investeringen in de haven.

 

Lopende bevragingen rond concessies

  Naar het overzicht 

Terrein Korte Wielenstraat (K170)

 

  • Terrein van 1.758m² (inclusief gebouw) ter hoogte van Kaai 170.
  • Permanent open verklaard.

 

Download bevragingsbundel 

 

 

 

Contact

Dienst Patrimoniumbeheer

T.: 
00 32 3 205 2292
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen