Het havengebied

Antwerpen beschikt over het meest uitgestrekte havengebied ter wereld. In de loop der eeuwen is de oppervlakte hiervan gegroeid tot exact 12.068 hectare, ofwel zo’n 20.000 voetbalvelden.

In dit gebied geeft het Havenbedrijf terreinen, magazijnen, afdaken en kaaien in concessie aan privébedrijven om er hun handelsactiviteiten uit te bouwen. Daarnaast beheert het Havenbedrijf samen met andere partijen nutsleidingen, pijpleidingen en windmolens.

Uiteraard is ook een veilige en vlotte doorstroming van al het verkeer in het havengebied van groot belang. Dokken moeten diep genoeg zijn, de kaaimuren sterk genoeg, wegen moeten in orde zijn, de sluizen moeten voldoende schepen kunnen versassen en goederentreinen moeten praktisch tot op elke terminal kunnen rijden.

Enkele markante cijfers over het Antwerps havengebied:

Oppervlakte Rechteroever  6.784 ha
Oppervlakte Linkeroever  5.284 ha
Oppervlakte totale havengebied 12.068 ha
Oppervlakte Ontwikkelingszone Saeftinghe: ongeveer 1.000 ha. Op dit moment zijn bepaalde delen van het plan geschorst door de Raad van State.

Lengte wegen: 358 km
Lengte spoorrails: 1.047 km
Lengte pijpleidingen: 1.000 km 
Lengte kades: 169 km nuttige aanleglengte, waarvan 120,6 km kaaimuren.

Aantal sluizen in gebruik: 7
Aantal bruggen: 24
Aantal dokken: 40
Aantal boeien op de Schelde: 266
Aantal meerpalen: 5.605
Aantal terminals: 86
Aantal kades: 710 kaainummers + 91 havennummers (niet kaaigebonden nummers)