Duurzame innovaties

De haven van Antwerpen verbindt Vlaanderen, België en Europa met de wereld en zorgt voor de infrastructuur om goederen van op haar bestemming te brengen. Samen met de bedrijven in de haven neemt ze maatregelen om vervuiling van lucht, water en bodem te verminderen.

Hydrotug, de eerste sleepboot ter wereld op waterstof


 

Port of Antwerp heeft opdracht gegeven voor de bouw van een sleepboot aangedreven door waterstof, de eerste ter wereld. Deze ‘Hydrotug’, uniek in zijn soort, wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die werken op waterstof in combinatie met diesel. Bovendien zullen de motoren beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V,  waarmee ze de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn.

 

Deze ultra lage-emissie sleepboot wordt gerealiseerd door Compagnie Maritime Belge (CMB), een pionier op het gebied van het inzetten van waterstof in scheepvaart. De haven zet met deze wereldprimeur een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en CO2-neutrale haven.

 

 

Project Ecluse


 

Ecluse is een stoomnetwerk dat de warmte van zes verbrandingsinstallaties onder de vorm van stoom zal leveren aan de omliggende havenbedrijven. Op die manier kunnen zij op een duurzame manier hun gebouwen verwarmen. Ook voor het milieu heeft het tal van voordelen: op termijn gaat er 100.000 ton CO2 per jaar minder de lucht in.

 

 

Walstroom voor betere luchtkwaliteit


Met walstroom – zeg maar een megagroot stopcontact – willen we na de binnenvaartschepen ook de zeeschepen aan de kade elektriciteit laten gebruiken zodat ze hun dieselmotoren niet meer hoeven te laten draaien. Ook de eigen vloot van Port of Antwerp maakt al een tijdje gebruik van het systeem. 

 

Walstroom zorgt ervoor dat de uitstoot (NOx, SOx en fijn stof) van schepen in de haven tot een minimum wordt teruggebracht. Op 3 plaatsen in de haven zijn in totaal 26 walstroomkasten voor binnenvaartschepen beschikbaar. Het net en de volledige technische infrastructuur moet hierop berekend zijn. Daarom tekende het Havenbedrijf een overeenkomst met Alfaport-VOKA en vijf technische partners.

 

Hoe kan jij er gebruik van maken?

 

 

Energieneutrale sluis: de hydroturbine


 

Door de getijden op de Schelde is er vaak een hoogteverschil tussen het waterpeil in de Schelde en dat in de dokken. Sluizen zorgen ervoor dat het waterpeil gelijk blijft en ook kleinere schepen op elk moment gelost of geladen kunnen worden. De haven van Antwerpen telt zeven zeesluizen. Op dit moment testen we in de Kallosluis een hydroturbine die de kracht van het stromende water omzet in elektriciteit. Als die test succesvol is, overwegen we om op termijn de 6 andere sluizen in de haven te voorzien van hydroturbines.

 

We plaatsen een turbine met een verticale as in een waterafvoerkanaal. Deze schroef gebruikt de kracht van het versaste water om energie op te wekken. Een generator zorgt voor elektriciteit en kan de sluis energieneutraal laten werken." Matthias Lootens, onderhoudsingenieur

 

Innovatieve iNoses identificeren vreemde geuren in de haven


 

Hangt er een geurtje in de haven? Dat kan heel wat oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door het ontgassen, laden of lossen van schepen, maar evengoed door normale reststoffen die vrijkomen tijdens industriële processen. 

 

Sinds 2017 staan er in de Antwerpse haven liefst 23 virtuele neuzen of iNoses opgesteld.  Ze zijn uitgerust met kokertjes die het mogelijk maken om vanop een afstand luchtstalen te nemen. Op termijn geven ze inzicht in de hotspots en trends van emissies in de haven. Het Havenbedrijf wil omwonenden waarschuwen zodra er hinderlijke geurtjes hun richting dreigen uit te komen.