Inspraak

Op de website www.extracontainercapaciteitantwerpen.be staat alle informatie over het project.

Wie meer wil weten over de procedure complexe projecten kan terecht op www.complexeprojecten.be.

 

 

De haven van Antwerpen werkt, los van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen, ook permanent aan het optimaliseren van de bestaande capaciteit. Zo wordt de Europaterminal verdiept in de loop van 2020.

 

Het milieu effectenrapport over deze verdieping werd aangemeld bij het team Milieueffectenrapportage van de Vlaamse overheid onder de projectcode MER PR3131.

De inspraakperiode voor deze aanmelding is inmiddels verstreken. 

  

 

Vragen over de haven kan je altijd stellen via info@portofantwerp.com