Inspraak

Op de website www.extracontainercapaciteitantwerpen.be staat alle informatie over het project.

Wie meer wil weten over de procedure complexe projecten kan terecht op www.complexeprojecten.be.

 

 

De haven van Antwerpen werkt, los van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen, ook permanent aan het optimaliseren van de bestaande capaciteit. Zo wordt de Europaterminal verdiept in de loop van 2020.

Wil je inzage in de aanmeldingsnota van het milieu effectenrapport over deze verdieping, dan kan je hier terecht: EUT@portofantwerp.com

 

U kan een inspraakreactie versturen naar het team Milieueffectenrapportage van de Vlaamse overheid (mer@vlaanderen.be) met vermelding van de projectcode MER PR3131, naar het gemeentebestuur van Antwerpen, Beveren, Woensdrecht, Reimerswaal of Hulst, of naar het Havenbedrijf Antwerpen (EUT@portofantwerp.com).

De inspraakperiode loopt tot 30 november 2018.

 

 

 

 

Vragen over de haven kan je altijd stellen via info@portofantwerp.com