International Ship and Port Facility Security Code - Havenbeveiliging

De aanslagen van 11 september 2001 en de aanvallen op de schepen “Limbourg” en “USS Cole” hebben de kwetsbaarheid van de maritieme sector duidelijk gemaakt. Mede onder impuls van de Verenigde Staten heeft de IMO op korte termijn de nodige regelgeving ontwikkeld om de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten te verhogen. Op 1 juli 2004 ging daarom de ‘International Ship and Port Facility Security Code’ van kracht.

De ISPS-code

De ISPS-code is een onderdeel van hoofdstuk XI-2 (special measures to enhance maritime security) van de International convention for the Safety Of Life At Sea en wordt wereldwijd toegepast.

Met de Verordening 725/2004 betreffende de verbetering van de veiligheid van schepen en havenfaciliteiten, werd de ISPS-code omgezet naar Europees recht en werd ze gelijktijdig van kracht en bindend voor alle Europese lidstaten. Een aantal regels uit het adviserende “deel B” van de ISPS-code werden in Europa verplicht gemaakt. In de Europese context werd de verordening aangevuld met de Richtlijn 2005/65 EG betreffende het verhogen van de veiligheid van havens. De richtlijn beoogt de implementatie van passende beveiligingsmaatregelen voor de ganse haven.

Havenfaciliteiten en Security Officers

De ISPS-code heeft tot doel de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen. De code beoogt ook een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken.
Op de meeste Antwerpse havenfaciliteiten wordt de toepassing van de regelgeving niet alleen op de kaai en in de directe omgeving van een schip voorzien, maar op het ganse bedrijfsterrein.

Identificatieplicht

Alle leden van de scheepsbemanning worden geadviseerd om steeds een vorm van identificatie bij zich te hebben. Dit kunnen de identiteitspapieren zijn, maar ook een "pass" aangemaakt door de kapitein van het schip.