Internationale samenwerking

Om haar positie te versterken, werkt Antwerpen samen met steden en havens in verschillende continenten. Het Havenbedrijf, APEC, PAI, de stad of provincie Antwerpen hebben daarvoor wereldwijd verdragen afgesloten. Het verbeteren van de kwaliteit van de logistieke keten, optimaliseren van het intermodaal vervoer, technische en educatieve uitwisseling zijn maar enkele voorbeelden van werkdomeinen die centraal staan in een samenwerking.