Interreg project Duurzame Zeehavens

In het Europees Interreg Vlaanderen-Nederland project 'Duurzame Zeehavens' werkten de havenbesturen van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende en Terneuzen/Vlissingen samen rond duurzame havenontwikkeling. De focus lag hier op energetische verduurzaming. Zo voerde de haven van Antwerpen een haalbaarheidsstudie uit naar de ontwikkeling van een milieugerelateerde databank voor de zeescheepvaart.

Projectpartners

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling investeerden verschillende partners samen 794.428 euro in het Europese project "Duurzame zeehavens":

  • voormalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits
  • voormalig Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche
  • de vier Vlaamse zeehavens
  • de provincies West- en Oost-Vlaanderen
  • het Nederlandse Zeeland Seaports
  • en de provincie Zeeland 

Het project liep van november 2012 tot en met december 2014.

Lerend netwerk

Via een forum konden deelnemers leren van elkaars onderzoeken en acties, inspiratie opdoen en nieuwe opportuniteiten uitdiepen. Dit lerend netwerk bestaat uit twee delen:

  • Regelmatig grensoverschrijdend overleg tussen de betrokken projectpartners 
  • Overleg met alle stakeholders in en rond de betrokken havengebieden

Het Havenbedrijf Gent trok het project.

Studieresultaten

 
   
   
 
 

   

   

 

Contact

Kris De Craene

Function: 
Manager Ruimtelijke ordening & milieu
T.: 
0032 3 205 25 95
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen