ISPS-code in de praktijk

De internationaal geldende beveiligingsnormen uit de ISPS-code brengen ingrijpende veranderingen met zich mee voor zowel zeeschepen, havenfaciliteiten als bevoegde autoriteiten en overheden. De maritieme sector moeten worden beschermd door het treffen van een minimum aan beveiligingsmaatregelen, coördinatie tussen verschillende instanties en toezicht op implementatie van de regelgeving.

Toepassing

De code is van toepassing op:

  • passagiersschepen;
  • vrachtschepen (met inbegrip van hogesnelheidsvaartuigen) met een bruto tonnage van 500 of meer;
  • havenfaciliteiten die bovenstaande schepen in internationaal verkeer behandelen.
     

ISPS Havenfaciliteiten

De ISPS-code heeft tot doel de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen. De code beoogt ook een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken.

De overzicht van de ISPS gecertificeerde havenfaciliteiten in Antwerpen is vastgelegd in de Havenonderrichting 2.2.4.1 ISPS havenfaciliteiten. 

 

Port Facility Security Officer (PFSO)

De Port Facility Security Officer werd aangesteld als verantwoordelijke voor de ontwikkeling, uitvoering, herziening en onderhoud van het Port Facility Security Plan. Hij moet de contacten onderhouden met de Ship Security Officer (SSO) en de Company Security Officer (CSO). Elke havenfaciliteit moet beschikken over een Port Facility Security Officer die in het bedrijf tewerkgesteld is en een vervanger. Beiden dienen een erkende opleiding te hebben genoten.  Bij de dienst OP/HSS kan een overzicht opgevraagd worden van de opleidingsinstellingen die in België een erkenning hebben gekregen van de NAMB om de cursus PFSO in te richten en het daarbij horende certificaat uit te reiken.

 

Toegang, vooraanmelding en identificatieplicht

Alle havengebruikers dienen zich te identificeren volgens de geldende toegangsprocedures van de ISPS-havenfaciliteiten

 

Toegangscontrole en vooraanmelding

De schepen en de havenfaciliteiten moet over een systeem beschikken van toegangscontrole- en registratie dat voorziet in een identificatie van alle werknemers en bezoekers, leveranciers, enz.

Op de meeste Antwerpse havenfaciliteiten wordt de toepassing van de regelgeving niet alleen op de kaai en in de directe omgeving van een schip voorzien, maar op het ganse bedrijfsterrein.

De algemene procedure toegangscontrole en (voor)aanmelding schepen voor binnenvaart en zeevaart bij ISPS terminals met ISPS introductie (Havenonderrichting 2.2.4.2 Toegangsmaatregelen) is ter beschikking onderaan deze pagina. U vindt deze ook terug in het Duits, Frans en Engels

 

Identificatieplicht

Alle leden van de scheepsbemanning worden geadviseerd om steeds een vorm van identificatie bij zich te hebben. Dit kunnen de identiteitspapieren zijn, maar ook een "pass" aangemaakt door de kapitein van het schip.

 

Alfapass

Om te vermijden dat men voor elk bedrijf een ander toegangsbewijs moet voorleggen, hebben Alfaport Antwerpen, Cepa en Seagha de Alfapass kaart (Port Access Security System) ontworpen.  Alfapass kaarthouders worden in de Antwerpse haven veel vlotter bediend dan occasionele bezoekers zonder Alfapass.  Meer info op www.alfapass.be 

 

Contact

Harbour Safety & Security

Function: 
Port security
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen - NOC
Blauwhoefstraat 13 - blok A
2040 Antwerpen