ISPS-code in de praktijk

De internationaal geldende beveiligingsnormen uit de ISPS-code brengen ingrijpende veranderingen met zich mee voor zowel zeeschepen, havenfaciliteiten als bevoegde autoriteiten en overheden. De maritieme sector moeten worden beschermd door het treffen van een minimum aan beveiligingsmaatregelen , coördinatie tussen verschillende instanties en toezicht op implementatie van de regelgeving.

Toepassing

De code is van toepassing op:
* passagiersschepen;
* vrachtschepen (met inbegrip van hogesnelheidsvaartuigen) met een bruto tonnage van 500 of meer;
* havenfaciliteiten die bovenstaande schepen in internationaal verkeer behandelen.


Doelstellingen

* een internationaal netwerk implementeren tussen regeringen, lokale autoriteiten en de scheepvaartindustrie;
* de verantwoordelijkheden bepalen van de autoriteiten en scheepsgebonden bedrijven (rederijen, terminals…) ter bevordering van de maritieme veiligheid;
* tijdig en efficiënt verzamelen en uitwisselen van veiligheidsgebonden informatie;
* veiligheidsplannen en procedures uitwerken om snel op veranderlijke veiligheidsniveaus te kunnen reageren;
* een goed vertrouwen creëren in de bestaande veiligheidsinfrastructuur.

Gevolgen

Alle havens die met internationale zeevaart te maken hebben en alle terminals die zeeschepen behandelen met een bruto tonnage vanaf 500 ton die internationale reizen uitvoeren, zullen de nodige beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

Contact

Havenkapiteinsdienst

Function: 
Veiligheid & Beveiliging
T.: 
+32 3 205 25 89