Jaarverslag milieucoördinator 2017

Het rapport geeft een overzicht van de voortgang in 2017 inzake bedrijfsintern en havenbreed milieubeheer. Het geeft een beeld van de wijze waarop aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt en op welke wijze er invulling gegeven wordt aan de milieubeleidsvisies van de haven.

Contact

Milieudienst Havenbedrijf Antwerpen

Function: 
Mireille Van Bellingen
T.: 
00 32 3 205 24 95
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen