Ondernemingsplan

Onze nieuwe missie is helder: Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst. Met deze missie zet het Havenbedrijf Antwerpen de krijtlijnen uit voor haar toekomst. 

Visie

We zijn een thuis voor maritieme en logistieke diensten, en voor een uniek industrieel weefsel, met de wereld als schaal. Daarom is het onze missie om medewerkers, klanten en stakeholders te verbinden en te versterken en hen in een stroomversnelling te brengen. We doen dit door medewerkers te empoweren, de groei van onze klanten te faciliteren, en door ons te aligneren met onze stakeholders. Onze pijlers hiervoor zijn een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.  

Vijf strategische prioriteiten

In het Ondernemingsplan 2018-2020 vertalen we deze missie naar 5 strategische prioriteiten die de concurrentiepositie van de haven van Antwerpen moeten verankeren de komende jaren.  We leggen concreet de focus op:

We zijn een thuis voor maritieme en logistieke diensten, en voor een uniek industrieel weefsel, met de wereld als schaal. Daarom is het onze missie om medewerkers, klanten en stakeholders te verbinden en te versterken en hen in een stroomversnelling te brengen. We doen dit door medewerkers te empoweren, de groei van onze klanten te faciliteren, en door ons te aligneren met onze stakeholders. Onze pijlers hiervoor zijn een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.  

  • Duurzame groei

Het beheer en de ontwikkeling van terreinen en infrastructuur blijft een kerntaak van het Havenbedrijf en vormt een belangrijke bron van inkomsten.

  • Mobiliteit

De haven moet bereikbaar blijven voor mensen en goederen. Enkel een ingrijpende modal shift kan een duurzame oplossing bieden.

  • Transitie

We streven ernaar om innovatieve concepten zoals circulaire economie of digitale transitie ingang te doen vinden op het havenplatform. 

  • Safety & Security

Als Havenbedrijf zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen, data, assets én omgeving.

  • Operational excellence

We willen tevreden klanten én gezonde financiën. We zorgen er als Havenbedrijf voor dat de betrouwbaarheid, de kwaliteit en de prijs van onze diensten continu verbeteren.

Meer weten? Download hier de executive summary 2018-2020