Ons stappenplan

Solliciteren bij het HA? Hoe begin je eraan? En wat met de selectie? Het volledige sollicitatie- en selectietraject verloopt in 6 stappen. In deze rubriek vind je ons stappenplan.

Stap 1: de sollicitatie

Voldoe je aan alle wervingsvoorwaarden? Ga dan meteen over tot actie! Dat kan makkelijk online via de knop 'nu solliciteren' die je vindt bij elke vacature. Spontaan solliciteren kan je hier. Vergeet je cv en begeleidende brief niet op te laden. Zo hebben wij meteen alle gegevens om jouw kandidatuur te kunnen verwerken.

Uiterste inschrijvingsdatum

Houd bij je sollicitatie steeds rekening met de uiterste inschrijvingsdatum van de vacature waarvoor je solliciteert. Die vind je onder het tabblad 'vacatures' onder elke vacature. Na het verstrijken van de inschrijvingsdatum is het niet meer mogelijk om je kandidaat te stellen, omdat we dan met de selecties starten. We aanvaarden dan ook geen bijkomende sollicitaties.

Te laat?

Heb je te laat een vacature opgemerkt die jou interesseert? Geef ons dan een seintje, zodat we jou voor gelijkaardige vacatures in de toekomst kunnen contacteren.

Nog vragen over de vacature?

Onze contactgegevens staan bij elke vacature vermeld. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met de HR-medewerker voor bijkomende informatie. Onze collega's staan je graag te woord.

Je ontvangt van ons via e-mail een bevestiging van je sollicitatie.

Wens je wijzigingen aan te brengen aan je CV, extra bijlagen toe te voegen of de vacatures waarvoor je solliciteerde te raadplegen, log in via https://jobs.portofantwerp.com.

Stap 2: cv-screening en eventuele preselectie

Zodra de collega’s van de personeelsdienst jouw sollicitatie goed ontvangen hebben, bekijken zij alle documenten grondig. De eerste stap is de cv-screening, gevolgd door een eventuele preselectie.

Cv-screening

Vlak na de uiterste inschrijvingsdatum komt de selectiecommissie bijeen. Die bestaat uit HR-medewerkers en interne en/of externe vakinhoudelijke experts. Zij staan in voor de organisatie en het correct verloop van de verschillende selectiestappen. 

Het screenen van je cv hoort daar ook bij. De selectiecommissie beoordeelt je cv met betrekking tot de functievoorwaarden en je affiniteit met het werkveld van de functie. Beoordelingselementen zijn motivatie, studiespecialisatie, bijkomende vorming en opleiding, en professionele ervaring.  

Als blijkt dat je te weinig voeling met het werkveld hebt, word je niet weerhouden voor de verdere stappen van de selectieprocedure.

Na je cv-screening ontvang je ofwel een uitnodiging voor deelname, ofwel een bericht dat je cv niet weerhouden werd.

Preselectie

In geval van een groot aantal sollicitanten kan via een preselectie al een eerste selectie gebeuren. Als je niet wordt geselecteerd voor deelname aan het selectietraject, wordt je cv in een bestand opgenomen. Het kan dan zijn dat we je in de toekomst benaderen voor een gelijkaardige vacature.

Stap 3: basisevaluatie

Na de cv-screening en de eventuele preselectie start de basisevaluatie. Je komt dan langs bij het Havenbedrijf Antwerpen.

Op basis van de vooropgestelde competenties peilt de selectiecommissie naar jouw relevante kennis en werkervaring. Dat kan zowel schriftelijk als via een gesprek op basis van een gevalstudie. Na de nodige voorbereidingstijd licht je je conclusie toe aan de selectiecommissie. Naargelang de functie kan deze stap ook bestaan uit een praktische opdracht.

Je wordt geëvalueerd en krijgt een score 'geslaagd' of 'niet geslaagd'. Nadien verwittigen we jou zo snel mogelijk of je voor de basisevaluatie geslaagd bent of niet. Ben je niet geselecteerd dan krijg je bericht van je HR-medewerker.

Stap 4: psychotechnische proeven

Afhankelijk van de functie word je vervolgens uitgenodigd voor een psychotechnische screening. Die kan intern of extern (door een erkend bureau voor werving en selectie) gebeuren. Na de screening wordt een grondig advies geformuleerd wat betreft je geschiktheid voor de functie.

  • Als je geschikt blijkt, dan gaan we verder met de procedure.
  • Als de selectiecommissie op basis van het advies oordeelt dat je niet de geschikte kandidaat bent, dan houdt de procedure op. Je krijgt daarover bericht van je HR-medewerker.

Stap 5: slotinterview

Naargelang de functie volgt nog een slotinterview. Hierin peilt de selectiecommissie verder naar de benodigde gedragscompetenties, en naar je specifieke motivatie en ervaring. Als een screening deel uitmaakt van het selectietraject, betrekt de selectiecommissie de rapportering van de screening in het slotinterview. 

De selectiecommissie stelt een volgorde op van de geslaagde kandidaten. Het directiecomité keurt het resultaat goed. 

Na de goedkeuring op het directiecomité word je zo snel mogelijk opgebeld door een HR-medewerker met het nieuws of je geslaagd bent en of je al dan niet wordt aangeworven.

  • Word je aangeworven, dan bespreken we op dat moment met jou ook meteen de arbeidsvoorwaarden en de mogelijke startdatum.
  • Ben je geslaagd voor het slotinterview, maar word je niet meteen aangeworven, dan kom je naargelang de functie in een wervingsreserve terecht. De wervingsreserve is maximum 5 jaar geldig. Ben je opgenomen in een wervingsreserve? Dan word je in die periode gecontacteerd van zodra er een gelijkaardige vacature is.

Uiteraard kan je voor feedback en vragen over je kandidatuur altijd terecht bij je HR-medewerker.

Stap 6: indienstname

Ga je in op ons aanbod? Dan verwelkomen we je graag bij het Havenbedrijf. Je dossier wordt vervolledigd en je wordt uitgenodigd voor de contractondertekening. Daarna volgt het onthaal.

Administratieve afhandeling

Eerst en vooral start de cel werving en selectie met de administratieve voorbereiding van je dossier. Ze belt je ook voor je contractondertekening.

Volgende documenten moet je bij aanwerving zeker kunnen voorleggen:

  • een tewerkstellingsattest(en) (bij vorige werkgever(s) aan te vragen)
  • een uittreksel uit het strafregister bedoeld voor de werkgever
  • vakantieattesten
  • een kopie van je hoogst behaalde diploma
  • een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, bankkaart en sis-kaart.

Iedereen die start in ons bedrijf moet ook naar een medisch onderzoek. Daarvoor ontvang je een uitnodiging.

Onthaal

Het Havenbedrijf vangt nieuwe medewerkers op een structurele manier op. Na indiensttreding word je uitgenodigd voor het onthaal, dat telkens plaatsvindt op de 1ste of 15de dag van de maand. Tijdens de contractbespreking en het onthaal brengen we je volledige personeelsdossier in orde en maken we je wegwijs in het bedrijf. 

Halfjaarlijks wordt er ook een onthaaldag georganiseerd waarin nieuwe medewerkers een hele dag op sleeptouw genomen worden door de haven.