Ons totaalpakket

 

 • Een marktconform salaris waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke werkervaring (zie bijlage)
 • Als medewerker in dagdienst presteer je 38u per week wat overeenkomt met 7,6 uur per dag. Per jaar dat je voltijds bij ons werkt, bouw je rechten op voor 24 vakantiedagen. Daarnaast worden er nog 20 havendagen per jaar toegekend pro rata je tewerkstellingsbreuk en het aantal maanden tewerkstelling in dat jaar. 26 december, 2 januari en 11 juli worden bovendien ook als feestdag aanzien.

  Vanaf 45 jaar krijg je een extra betaald verlofdag, dit aantal vermeerdert afhankelijk van je leeftijd. Een medewerker in continudienst heeft bijkomend recht op 6 extra verlofdagen vanaf 55 jaar.

 • Bij het Havenbedrijf Antwerpen wordt de mogelijkheid van telewerken en glijden voorzien, indien je functie hiervoor in aanmerking komt.

  Telewerken betekent werken op eender welke plaats, anders dan in een kantoorruimte van het Havenbedrijf Antwerpen. Thuiswerken is slechts één manier van telewerken.

  Glijden is het flexibel presteren van de werktijd. Hiermee start en eindig je niet noodzakelijk elke dag op een vast uur.

  Niet enkel wordt de verplaatsingstijd beperkt, je krijgt ook de kans om de werktijd zelf optimaler in te delen. Uiteraard maak je hierover met je leidinggevende goede afspraken.

 • Hospitalisatieverzekering: als medewerker word je gratis aangesloten bij de hospitalisatieverzekering. Ook je kinderen worden gratis aangesloten, aansluiting van de partner is mogelijk mits een maandelijkse bedrage van 5,09 €.
 • Invaliditeitsverzekering: deze verzekering biedje een aanvullende uitkering als je volledig of gedeeltelijk terugvalt op een vervangingsinkomen en dit na 3 maanden afwezigheid als gevolg van ziekte of ongeval. De bijdragen voor het extralegaal pensioen worden doorgestort.
 • Extralegaal pensioen: deze groepsverzekering heeft als doel voor jou een aanvullend pensioen te voorzien boven op het wettelijk pensioen. Het havenbedrijf draagt de premielast volledig, het gespaarde bedrag is afhankelijk van je brutoloon en je leeftijd.

  In de groepsverzekering is een overlijdensdekking voorzien waarbij je zelf de keuze hebt tussen 0, 1 of 2x je jaarwedde als overlijdensdekking. Standaard wordt dit op 1x jaarwedde gezet waarbij je zelf kan kiezen om dit te wijzigen.

 
Bijdragen groepsverzekering
  Onder plafond Boven plafond
25 tem 30 4% 11,50%
31 tem 35 4,5% 13,5%
36 tem 40 5,25% 15,5%
40 tem 45 6% 18,5%
46 tem 50 7% 21,5%
51 tem 55 7,75% 23%
56 tem 60 7,75% 23%
61 tem 65 7,75% 23%

 

 • Mobiliteit:
  • Mobiliteitsvergoeding (heen en terug) 0,24 € per km voor het jaar 2020 indien je fietst
  • volledige terugbetaling van abonnement indien je het openbaar vervoer gebruikt
  • 0,11 € per km voor het jaar 2020 indien je met een persoonlijk voertuig naar het werk komt

  Je kan een bedrijfsfiets ter beschikking krijgen, op voorwaarde dat je meer dan 50% van de effectief gewerkte dagen het volledige woon-werktraject met de fiets aflegt. Of je hebt de mogelijkheid om via fietsleasing een ander type fiets te leasen.

 • Medewerkers vanaf klasse 9 hebben recht op een bedrijfswagen waarvoor een voordeel alle aard wordt aangerekend op het loon. In dat geval krijg je geen mobiliteitsvergoeding. Je hebt de keuze om hiervan af te zien en in plaats van een bedrijfswagen te kiezen voor een bruto loonsupplement, dit bedraagt € 380,48 aan de huidige index 1,7758.
 • Medewerkers voor wie de kortste woon-werkafstand via de Liefkenshoektunnel loopt, kunnen voor hun woon-werkverkeer een tolkaart aanvragen.
 • Vakantiegeld wordt berekend zoals in de privé-sector en bedraagt 92 % van de geïndexeerde basiswedde die verworven is op 1 maart.
 • De eindejaarstoelage bedraagt 100% van de bruto maandwedde. De referteperiode loopt van 1 november van het vorige kalenderjaar tot 31 oktober van het lopende kalenderjaar.
 • In de CAo 2019-2021 is de toekenning van ecocheques en sport- en cultuurcheques opgenomen, de referteperiode loopt steeds van januari tem december:
  • ecocheques voor een totaalbedrag van 250 EUR bij een volledige tewerkstelling
  • sport- en cultuurcheques voor een totaalbedrag van 100 EUR bij een volledige tewerkstelling
 • Per gewerkte dag krijg je een maaltijdcheque van 8 €. De eigen bijdrage is 1,09 € netto per cheque.
 • Laptop wordt aangeboden voor kenniswerkers met keuzemogelijkheid. Dit is niet van toepassing voor de operationele medewerkers die niet werken met informatie (vb. matroos, bootman,...).
 • Alle medewerkers van het Havenbedrijf en APEC/PAI kunnen vanaf 1 januari 2020 genieten van een tussenkomst van de werkgever van 30 euro per maand voor hun internetabonnement mits het voldoet aan volgende voorwaarden:
  • Tussenkomst is enkel mogelijk mits naleving van wettelijk kader (zoals tot op heden het voordeel alle aard van 5 euro per maand)
  • Er is 1 tussenkomst per gezin mogelijk
  • Enkel Telenet- en Proximus-klanten komen in aanmerking
 • Alle vaste medewerkers krijgen een smartphone ter beschikking. De toekenning hiervan verloopt volgens de bestaande afspraken, waarvoor er een voordeel alle aard wordt aangerekend. Voor privégebruik van de smartphone met abonnement wordt er maandelijks 12 € aangerekend. Voor medewerkers die internet @home hebben, bedraagt dit maandelijks 7 €. Dit geldt niet voor tijdelijke werknemers.