Onze waarden, ons kompas

Onze vijf waarden tonen het Havenbedrijf de weg naar een duurzame toekomst. Zo zijn we één met de collega’s, één met de klanten, één met de samenleving. We zijn één met onze waarden, en één met de wereld.

VERTROUWEN

Vertrouwen is het fundament van onze samenwerking met klanten, met stakeholders en met elkaar. Vertrouwen is de lijm die ons samenhoudt en sterker maakt. Het is anderen vrijheid en ruimte geven. Het is durven loslaten. Het is geven en nemen. Alleen zo kunnen we in verbinding gaan met elkaar, onze klanten en onze stakeholders. Geloof in jezelf, én in anderen!

PASSIE

We enthousiasmeren anderen met onze warmte. Passie geeft ons de kracht om bergen te verzetten, stormen te doorstaan. Met positivisme, altijd en overal. Passie is een sprankel, bezieling, plezier. We zijn fier om samen te werken aan een duurzame toekomst. Port of Antwerp is een bron van inspiratie. Passie is de motor van ons succes.

DURF

Wij voelen die kriebel om platgetreden paden te verlaten. Geen innovatie zonder experiment. We gaan iedere uitdaging aan. In moeilijke tijden nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat betekent weloverwogen risico’s nemen. Ons aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zonder durf geen vooruitgang!

EENVOUD

‘Doen we de juiste dingen? En doen we die ook goed? Of kan het beter?’ Het antwoord op die vragen is géén garantie op succes. Wel een kleine stap in de richting van een duurzame toekomst. Zonder ingewikkelde processen of omslachtige procedures. Snel en down-to-earth. Eenvoud brengt ons focus en creativiteit. Weg met alle ballast. We werken snel, kostenbewust en efficiënt. We kiezen voor een transversale stroomversnelling, zo sparen we energie. Eenvoud siert. Dat spreekt voor zich.

VERBINDING

Eén plus één is drie. Samen staan we sterk. We houden rekening met onze collega’s en met onze klanten. Wij hebben begrip voor elkaar. We stimuleren anderen om hetzelfde te doen. Verbinding is een cruciaal element om onze rol van community builder waar te maken. Het wil zeggen dat we luisteren naar de ideeën van anderen en dat we onze eigen kennis delen. Zo openen we nieuwe wegen, en creëren we nieuwe kansen. Voor onszelf en iedereen om ons heen.