Kennis en expertise

Het belang van het optimaliseren van logistieke processen neemt in havens alsmaar toe. De Antwerpse haven wil in dit global supply chain denken een actieve en vooruitstrevende rol opnemen door haar kennis en expertise te delen met andere spelers wereldwijd. Met Port of Antwerp International en met APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center, organiseert de haven kennisoverdracht in haven- en maritieme aangelegenheden. Ook door de recent ondertekende samenwerking met Antwerp Management School zal de haven haar ambitie als kenniscentrum kunnen waarmaken.