Klimaatactie

13

Port of Antwerp wil een klimaatneutrale haven zijn in 2050. Daarom maken we de omschakeling naar een circulaire economie en investeren we in energietransitie.

Groenere haven

Als energieknooppunt is de haven van Antwerpen dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt. Hernieuwbare energie wordt er op grote schaal opgewekt. Alternatieve energiebronnen zoals waterstof worden ingevoerd, opgeslagen en omgezet naar duurzame bouwstenen (grondstoffen en brandstoffen) voor de chemische sector. Zo wordt er ingezet op een duurzame industrie, scheepvaart, logistiek en omgeving.

Energietransitie

Inzetten op zonne-energie sluit volledig aan bij het energiebeleid van de haven. Het zonnespiegelpark in Kallo is een goed voorbeeld daarvan. Met een veelbelovende innovatieve warmtetechnologie genereert dit park groene warmte op basis van geconcentreerd zonlicht. Een praktijk die in Europa nog nooit eerder werd toegepast.

windmolen
 

Hernieuwbare energie wordt massaal opgewekt in de haven van Antwerpen. Biomassa wint aan belang als energiebron. In het havengebied staan er ook 80 windmolens, en het aantal groeit nog steeds. Samen produceren ze meer dan 200 MW vermogen, genoeg energie om zo’n 140.000 gezinnen per jaar te voorzien van stroom. De windmolens in het havengebied zijn aangesloten op een havenbedrijf of terminal. Ze voorzien dus rechtstreeks een bedrijf van energie.

Port of Antwerp en zijn partners ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking en de Vlaamse Milieuholding (VMH) zetten zich in om duurzame methanol te produceren met het project ‘power-to-methanol’. Methanol is een essentiële grondstof gebruikt in de industrie in de haven. Tegen 2022 zou de bouw van een demofabriek op de site van INOVYN van start gaan. Jaarlijks willen we er 8.000 ton duurzame methanol produceren door opgevangen CO2 te hergebruiken in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof. Zo vermijden we minstens 8.000 ton extra CO2-uitstoot.

 
waterstof
 

Om een levensvatbare overstap te maken naar een waterstofeconomie, is het cruciaal om voldoende hernieuwbare elektriciteit op te wekken voor de productie van waterstof. Zeven grote industriële spelers en publieke stakeholders bundelen hun krachten en vormen een waterstofcoalitie. Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om hun expertise gecoördineerd samen te brengen. Ze zetten hun schouders onder concrete projecten die het produceren, transporteren en opslaan van waterstof vorm geven.

De Antwerpse haven is ’s werelds tweede grootste chemiecluster. En daar komt heel wat warmte bij vrij. Port of Antwerp wil de verliezen van industriële restwarmte beperken door het te hergebruiken. We onderzoeken verschillende concepten om industriële warmte commercieel te gebruiken en te leveren aan gebouwen in de stad en de haven. Dit doen we in samenwerking met de industrie, de overheid en andere maatschappelijke actoren.

ECLUSE levert dan weer restwarmte via een stoomnetwerk aan omliggende havenbedrijven. De warmte van zes verbrandingsinstallaties wordt hergebruikt in industriële processen, maar kan ook dienen als duurzame manier om gebouwen te verwarmen. Op termijn gaat er zo 100.000 ton CO2 per jaar minder de lucht in.

Energie-intensieve industrie

Met het nieuwe NextGen District geeft Port of Antwerp een duidelijk signaal. De toekomst is circulair en duurzaam. De voormalige Opelsite van ongeveer 88 hectare krijgt zo een nieuwe bestemming als dé nieuwe hub voor circulaire economie.

De haven van Antwerpen herbergt de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster van Europa. Dat maakt het dé locatie om nieuwe samenwerkingen te creëren en aan innovatieve CO2 -reductie te doen. Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en Total verbinden zich in Antwerp@C om Carbon Capture Utilisation & Storage (CCUS) te onderzoeken. Het potentieel van dit project is om tegen 2030 de helft van de CO2 emissies in de haven op te vangen met CCUS.

 

Dit veelbelovende project stelt ons in staat om onze voortrekkersrol ook effectief waar te maken. Het toont opnieuw aan dat samenwerking de sleutel is om een clusterversterkend effect en operationele en innovatieve meerwaarde te creëren.
Indien deze gemeenschappelijke infrastructuur gerealiseerd kan worden, dan zal dat de hele industriële havengemeenschap ten goede komen én een nuttige bijdrage leveren aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.

CEO Jacques Vandermeiren

Schonere zee-en binnenvaart

Gedreven door de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en internationale regelgeving, is de scheepvaartsector gestart met de energietransitie.

In de haven van Antwerpen wordt naar schatting jaarlijks 6,5 miljoen ton conventionele brandstoffen gebunkerd.

 

Dat maakt ons de vijfde grootste bunkerhaven te wereld. We zijn daarom volop bezig met de integratie van koolstofarme brandstoffen in de bunkermarkt en te evolueren naar een Multi-Fuel Port. LNG is vandaag al een realiteit. Methanol, waterstof en elektrische energie komen tussen nu en 2025 op de markt.

In onze rol als operator willen we graag het goede voorbeeld geven en investeren in een vergroening van onze vloot. We verminderen het energieverbruik door met de bestaande vloot op lagere toeren te varen. Daarnaast vervangen we stelselmatig de vloot door een zuiniger en milieuvriendelijker type sleepboot.

Door de vergroening van onze vloot hebben we met het hele bedrijf een CO2 -reductie gerealiseerd van 32,5% ten opzichte van 2005. We halen dus bijna de Europese doelstelling van 35% minder CO2-uitstoot.

Port of Antwerp heeft opdracht gegeven voor de bouw van een sleepboot aangedreven door waterstof, de eerste ter wereld. De verbrandingsmotoren die deze ‘Hydrotug’ aandrijven, werken op waterstof in combinatie met diesel. De motoren zullen beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V, waarmee ze de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn.