Bouwen aan een klimaatneutrale haven

Port of Antwerp is samen met 7 spelers uit de chemie- en energiesector op weg naar innovatieve C02-reductie.

Europa heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: tegen 2050 moet bijna 100% van de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen ten opzichte van 1990. Port of Antwerp bouwt samen met partners aan een klimaatneutrale haven. Port of Antwerp gelooft sterk dat de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2 voor de industrie een belangrijk middel is in de strijd tegen de klimaatopwarming. Port of Antwerp bundelt daarom de krachten met verschillende partners uit de energiesector en chemische sector om concreet verdere stappen in die richting te zetten.

 

 

Antwerp@C: helft van de CO2-uitstoot afvangen tegen 2030

 

De haven van Antwerpen herbergt de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster van Europa. Dat maakt het dé locatie om nieuwe samenwerkingen te creëren en aan innovatieve CO2-reductie te doen. Daarom sloegen eind 2019 Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en Total de handen in elkaar rond het project Antwerp@C om de technische en economische haalbaarheid van CO2-infrastructuur te onderzoeken ter ondersteuning van mogelijk toekomstige CCUS (Carbon Capture Utilisation & Storage) toepassingen.

 

 

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture & Storage, CCS) en op termijn het hergebruik van CO2 als grondstof voor verschillende toepassingen (Carbon Capture & Utilisation, CCU), worden gezien als belangrijke sporen in de transitie naar een koolstofneutrale haven.

 

Het potentieel van dit project is om tegen 2030 de helft van de CO2 emissies in de haven (18,65 miljoen ton broeikasgasemissies in 2017) op deze manier af te vangen.

 

Hoe wil Antwerp@C CO2-uitstoot verminderen?

 

   1. CO2 afvangen
   2. CO2 lokaal transporteren via pijpleidingen: opzetten van een centrale pijpleiding langsheen de industrie op zowel linker- als rechteroever, verschillende gemeenschappelijke behandelingsunits, een gemeenschappelijke installatie voor het vloeibaar maken van CO2, tussentijdse opslag van CO2
   3. CO2 internationaal exporteren: grensoverschrijdend vervoer van CO2 via pijpleidingen naar Rotterdam of schip naar Noorwegen
   4. CO2 opslaan: CO2 permanent opslaan in lege gasvelden onder de zee of een watervoerende laag in de ondergrond  

 

Dit veelbelovende project stelt ons in staat om onze voortrekkersrol ook effectief waar te maken. Het toont opnieuw aan dat samenwerking de sleutel is om een clusterversterkend effect en operationele en innovatieve meerwaarde te creëren.

 

Indien deze gemeenschappelijke infrastructuur gerealiseerd kan worden, dan zal dat de hele industriële havengemeenschap ten goede komen én een nuttige bijdrage leveren aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.

 

- CEO Jacques Vandermeiren

 

In het nieuws

 

Op weg naar een halvering tegen 2030 van de CO2-uitstoot in de Haven van Antwerpen

 

Op 27 mei 2020 dienden de PCI partners Fluxys, Haven van Antwerpen, Total en Air Liquide subsidiedossiers in om een stap dichter te komen bij Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) toepassingen in de haven van Antwerpen.

 

27 mei 2020 | Lees het persbericht

 

Mogelijk EU-subsidie voor internationale samenwerking CO2-opslag

 

De Europese Unie is in principe bereid subsidie te geven aan een project om CO2 van de industrie in Antwerpen, Gent, Zeeland en Rotterdam op te slaan onder de Noordzee. Dit blijkt uit de lijst met energieprojecten die het Europees Parlement woensdag 12 februari 2020 heeft goedgekeurd en die daarmee de status van ‘Project of Common Interest’ (PCI) hebben gekregen.

 

12 februari 2020 | Lees het persbericht

 

Haven van Antwerpen wil CO2-uitstoot verder reduceren

 

De haven van Antwerpen zet opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en koolstofneutrale haven. Acht toonaangevende spelers uit het havengebied, Air Liquide, BASF, Borealis, INEOS, ExxonMobil, Fluxys, Port of Antwerp en Total hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend als eerste stap in de mogelijke ontwikkeling van een CO2 infrastructuur.

 

Het consortium van bedrijven zal gezamenlijk een studie uitvoeren die de technische en economische haalbaarheid van CO2 infrastructuur ter ondersteuning van Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) onderzoekt. CCUS toepassingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen.

 

16 december 2019 | Lees het persbericht