Landbouwinnovatiefonds

De beschikbare ruimte in Vlaanderen wordt overal schaars. In het Waasland, meerbepaald in de polders op de Linkerscheldeoever, is dat niet anders. Landbouw, natuur en industrie bepalen er het uitzicht en zorgen voor een zichtbare druk op het landschap.

Specifiek voor landbouw komen daar nog extra uitdagingen bij: droogte, waterschaarste, snel veranderende regelgeving, geglobaliseerde markten, afname van de biodiversiteit ... Deze uitdagingen zullen ons in de toekomst verplichten de zaken anders aan te pakken.

Innovatiefonds op maat van jouw bedrijf

Binnen de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe werd er daarom een landbouwinnovatiefonds opgericht.

 

Port of Antwerp nam het initiatief om de eerste fase van deze projectoproep te financieren. Inmiddels werden negen projecten ingediend en goedgekeurd door de jury. In het najaar van 2021 volgt een tweede oproep, waaraan dit keer ook Nederlandse landbouwers kunnen deelnemen.

 

 

Met dit fonds willen we projecten ondersteunen van landbouwers in de regio die bereid zijn om hun landbouwactiviteiten bij te sturen zodat ze economisch rendabel zijn en bijdragen aan natuurdoelstellingen. Het doel is om de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven met het verbouwen van gewassen die minder bemesting en pesticiden of minder intensieve grondbewerking nodig hebben.

 

Het projectgebied

 

Met deze projectoproep wil Port of Antwerp, in samenwerking met het Grenspark Groot Saeftinghe, meewerken aan een opwaardering van het huidige polderlandschap op linkeroever.

 

Hierbij wordt onder andere geprobeerd de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven. We zetten in op aangepaste landbouw zoals het verbouwen van gewassen die minder bemesting en pesticiden nodig hebben en die een minder intensieve grondbewerking vereisen (semi-permanente gewassen, niet- kerende bodembewerking, aangepast teeltplan ...).

 

Zulke bijsturingen in de landbouw kunnen bijdragen aan het bodemleven, de capaciteit om vocht vast te houden en de bewerkbaarheid van de bodem. We verwachten dat deze evoluties goed kunnen zijn voor het inkomen van de landbouwer én de natuur.

 

Op de linkerscheldeoever komt de bruine kiekendief vaak in beeld, maar natuurlijk vergeten we andere natuur- en landschapswaarden niet.

Voor de subsidie van het landbouwinnovatiefonds steunen wij op Art 14 van de groepsvrijstellingsverordening

 


Nuttige links

 

  1. Projectoproep LIF 2021
  2. Projecten LIF 2020
  3. Vademecum maatregelen Bruine Kiekendief


Heb je nog vragen?

 

Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens van Dorien Van Cauteren. Bij haar kan je terecht met alle vragen over het innovatiefonds.

 

in samenwerking met

Contact

Dorien Van Cauteren

Function: 
Milieudeskundige
T.: 
+32 491 62 69 04