Logistiek op maat

De brede waaier aan chemische bedrijven bracht een uitgebreid netwerk van logistieke experts voort, die garant staan voor de veilige en hoogwaardige opslag, behandeling en distributie van alle soorten verpakte chemicaliën, oliën en gas.

Gespecialiseerde opslagfaciliteiten

 

De haven van Antwerpen is een sterk groeiende haven voor maritiem vloeibaar massagoed, vooral op het vlak van middelzware distillaten en chemische bevoorradingsketens.

 

De tankopslagbedrijven bieden een breed scala aan aanvullende diensten, zoals:

Port of Antwerp - gespecialiseerde opslag van chemische producten

  • op maat gemaakte tankopslagoplossingen voor alle soorten producten: petroleumderivaten, bunkerbrandstoffen, chemicaliën en gassen;
  • betrouwbare oplossingen voor de opslag en distributie van petroleumderivaten;
  • grote opslagcapaciteit voor geraffineerde en aanverwante producten (basischemicaliën, biobrandstoffen, bitumen, bunkerbrandstoffen, butaan, ruwe olie, fijne en speciale chemicaliën, nafta, oleochemicaliën, propaan ...).

 

De haven beschikt over gespecialiseerde opslagfaciliteiten voor de opslag van gevaarlijke goederen, zij het in magazijnen of in opslagtanks. De tankopslagoperatoren zijn samen goed voor het grootste aanbod roestvrije stalen tanks wereldwijd. Deze opslagfaciliteiten beantwoorden aan de strengste nationale en Europese normen inzake brandpreventie, brandbestrijding en industriële en milieuveiligheid.

Gevaarlijke goederen


Transitie naar een 'multi-fuel port'

De haven van Antwerpen wil tegen 2025 een multi-fuel port zijn, waar naast conventionele brandstoffen ook alternatieve, meer duurzame brandstoffen beschikbaar worden gesteld.

 

Hiertoe zullen we de bunkering van LNG verder uitbreiden en methanol, waterstofgas en elektrische energie in de bunkermarkt integreren.

Ontdek onze Multi-fuel port

Logistieke diensten met toegevoegde waarde voor verpakte chemicaliën


Port of Antwerp - gespecialiseerde opslag in tanks

Gespecialiseerde logistieke dienstverleners bieden naast opslag een waaier van logistieke diensten aan, zoals verpakking, labeling, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer, transport en distributie.

 

Daarom kiezen veel bedrijven voor de haven van Antwerpen als Europees distributiecentrum voor hun verpakte chemicaliën.

Lees onze Packed chemicals brochure

 

Ontbulken en herbulken zijn typische activiteiten voor de haven van Antwerpen

Antwerpen als hub voor polymeren


Port of Antwerp - gespecialiseerd in polymeren

Antwerpen is de belangrijkste hub in Europa voor de productie, behandeling en distributie van plastic pellets. Jaarlijks vinden miljoenen pellets via de Antwerpse haven hun weg naar andere hubs in Europa. 

 

De opslag van de pellets gebeurt in zakken op paletten, in octabins, in 'big bags' of als massagoed in silo’s. De meer dan 1.300 silo's in de haven zijn goed voor 680.000 m³ opslagcapaciteit, waarvan meer dan 430.000 m³ beschikbaar is voor derden.

Lees onze Polymeren brochure

Zero pellet loss

Een absolute prioriteit is voorkomen dat de kleine plastic korreltjes in het water terechtkomen.

 

De verwerkende industrie, logistieke bedrijven en de transportsector hebben zich achter Operation Clean Sweep© geschaard, een internationaal programma gesteund door PlasticsEurope met als doel te voorkomen dat plastic afval in het mariene milieu terechtkomt.

Port of Antwerp - zero Pellet Loss

Antwerpen was de eerste Europese haven die toetrad tot het programma. De belangrijkste uitdaging van dit project is het verlies van pellets tot een absoluut minimum te beperken. De Antwerpse havengemeenschap nam verschillende initiatieven om het verlies van pellets te voorkomen.

 

De havenautoriteit en -gemeenschap besloten nog verder te gaan dan de verbintenissen van het Operation Clean Sweep-programma (OCS) en ontwikkelden een 'Antwerp OCS Action Plan' om het verlies van pellets nog krachtdadiger aan te pakken via acties met betrekking tot de uitrusting van de sites, procedures, de kwaliteit en het bereik van de audits en via schoonmaakoperaties.