Maatschappij Linkerscheldeoever

De Maatschappij Linkerscheldeoever is bevoegd voor het grondbeleid in het havengebied op de linker Scheldeoever en het industrialisatiebeleid binnen dit havengebied. Ze staat ook in voor het uitstippelen van het subregionale beleid voor de verdere ontwikkeling en fasering van dit havengebied.

De Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, of kortweg de Maatschappij Linkerscheldeoever, staat sinds 1982 in voor het beheer en grondbeleid van de Waaslandhaven. De belangrijkste activiteiten zijn het bouwrijp maken van gronden, het verlenen van concessies aan bedrijven, onteigeningen en de overheid adviseren rond de uitbreiding van het havengebied. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen staat in voor het maritieme beheer en de exploitatie van het havengebied op Linkeroever.

De haven in het linkerscheldeoevergebied heeft een totale oppervlakte van 7.000 hectare. Hiervanwordt nu al 2.500 hectare uitgebaat als bedrijventerrein. Dit leverde uiteraard heel wat jobs op. Eind 2012 waren er in de Waaslandhaven 14.877 mensen (VTE) tewerkgesteld.

De aandeelhouders van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), de gemeenten Beveren en Zwijndrecht en het Vlaamse Gewest.