Maritieme diensten

In de Antwerpse haven zijn alle nautische diensten voorhanden om het scheepvaartverkeer van, naar en in de Antwerpse haven zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen. Om ook aan andere dan nautische behoeften tegemoet te komen, wordt een hele waaier aan extra faciliteiten aangeboden. Deze diensten en faciliteiten zijn elektronisch via het C-point beschikbaar.


Vessel Traffic (VT)

De dienst Vessel Traffic van het Havenbedrijf Antwerpen groepeert iedereen die actief is op het vlak van de technisch-nautische dienstverlening, verkeersordening en verkeersplanning: hoofdverkeersleiders, dokmeesters. Alle operationele activiteiten met betrekking tot het scheepvaartverkeer van, naar en in de haven zullen aangestuurd worden door deze dienst.

 

Gezien het almaar intensiever scheepvaartverkeer en de schaalvergroting in de scheepvaart is het noodzakelijk om alle diensten ook fysiek samen te brengen in één gebouw. Het gaat dan niet enkel over de dienst Harbour Safety & Security en de werkleider sleepdienst van het Havenbedrijf Antwerpen, maar ook over de DAB Loodswezen en de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK (Maritieme Dienstverlening en Kust). Ook voor de andere ketenpartners, de Brabo-dokloodsen en vastmakers, URS en Antwerp Towage werd plaats voorzien op de gemeenschappelijke werkvloer. .

 

Gezien het almaar intensiever scheepvaartverkeer en de schaalvergroting in de scheepvaart is het noodzakelijk om alle diensten ook fysiek samen te brengen in één gebouw. Het gaat dan niet enkel over de Havenkapiteindienst en de werkleider sleepdienst van het Havenbedrijf Antwerpen, maar ook over de DAB Loodswezen en de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK (Maritieme Dienstverlening en Kust). Ook voor de andere ketenpartners, de Brabo-dokloodsen en vastmakers, URS en Antwerp Towage werd plaats voorzien op de gemeenschappelijke werkvloer. 

Harbour Safety & Security (HSS)

Binnen het havengebied waakt de dienst Harbour Safety & Security over de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Ze staat in voor het nemen van alle maatregelen ter vrijwaring van openbare orde en veiligheid van het havengebied, zoals de regeling van de goederenbehandeling en opslag, de regeling van de toegankelijkheid van het havengebied en de vrijwaring van het milieu, de integriteit en de veiligheid van het havengebied.

Loodsen

Kapiteins moeten zich laten adviseren door loodsen bij het navigeren en manoeuvreren van hun schepen. Het loodsen van schepen op de Schelde wordt gedaan door het Loodswezen. Achter de sluizen kan men een beroep doen op een dokloods van Brabo.

Sleepdiensten

Voor het varen op de Schelde kunnen schepen bijgestaan worden door sleepboten van de firma Kotug Smit Towage of Antwerp Towage. Achter de sluizen zijn het de sleepvaartuigen van het Havenbedrijf die voor een vlotte doorstroming van de schepen zorgen.

Scheepsafvalophaling

Scheepsagenten en rederijen zijn wettelijk verplicht om bij iedere havenaanloop aangifte te doen van het scheepsafval dat zich aan boord bevindt. De haven voorziet hiervoor een eenvoudige en betrouwbare meldingsprocedure die de opvolging van de afvalstromen efficiënt beheert.

Elektronische diensten: Antwerp Port Community System

Het APCS is het netwerk van systemen en oplossingen voor elektronische communicatie in de Haven van Antwerpen. Het APCS biedt talrijke nautische diensten die voorzien in een efficiënte opvolging van het scheepvaartverkeer en in een optimale planning bij aanloop en vertrek van schepen. Ook voor de aanvraag van niet-nautische diensten zoals afvalophaling en voor de uitvoering en administratieve afhandeling ervan zijn functionaliteiten in het APCS voorzien.

Elektronische diensten: C-point

Met C-point blijft onze haven aan de top met een volledig geïntegreerde applicatie geïnstalleerd op een up-to-date infrastructuur voor het geheel van havengerelateerde processen.

De applicatie zet de meest moderne technieken in om de planningsprocessen van de verschillende infrastructuren en service providers (bruggen, sluizen, loodsen, sleepbedrijven, bootmannen, afvalophalers…) op elkaar af te stemmen.

 

Contact

Vessel Traffic

T.: 
0032 3 229 71 00
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Blauwhoefstraat 11-13-15
2040 Antwerpen

Harbour Safety & Security

T.: 
00 32 3 205 21 52
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen