Mobiel of plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Het plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) betekent dat je altijd en overal je werk kunt doen. Het zorgt niet alleen voor een betere balans tussen werk en privé en een betere productiviteit, maar je kan er ook de files mee terugdringen.

Wat is het?

Plaats- en tijdonafhankelijk of mobiel werken omvat zowel telewerken, als glijden.

Telewerken betekent werken vanop eender welke plaats. Dus: op kantoor in het havengebied, op een coworking plaats, op de trein, van thuis uit...

Onder glijden verstaan we dat de medewerker zijn werktijd flexibel presteert. Dus de medewerker start en eindigt niet noodzakelijk elke dag op een vast uur. 

Door het flexibele werken kan je, binnen de gemaakte afspraken in het bedrijf, zelf bepalen waar en wanneer je werkt. Hierdoor zit je niet vast aan kantoortijden en reistijden in de spitsuren.

Mobiel werken zorgt zo voor een betere verdeling van het woon-werkverkeer over de dag.

Dit heeft een positief effect op het verminderen van de file en dus ook op het milieu. 

PTOW in het Havenhuis

Het Havenbedrijf Antwerpen past zelf het plaats- en tijdsonafhankelijk werken toe in het Havenhuis en draagt zo bij aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstelling van het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf is ervan overtuigd dat dit alternatief positief zal bijdragen om de verkeersdrukte in en rond de haven van Antwerpen tegen te gaan. 

Contact

Jan Buytaert

Function: 
Consulent Strategie & Analyse
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen