Mobiele haven

Port of Antwerp zoekt naar manieren om meer goederen op een duurzame manier te vervoeren. Om deze modal shift te bereiken, werken we aan oplossingen zoals autonome binnenschepen. Digitale toepassingen, zoals slim asfalt en een binnenvaartapplicatie moeten de verkeerssituatie in en rond de haven monitoren en verbeteren.


Autonome vaartuigen


 

Innovatie is een sterke driver om oplossingen te bieden voor de mobiliteitsproblemen: deelsystemen zoals steps, elektrische fietsen, ... hebben hun impact bewezen voor personenvervoer. Voor het scheepvaartverkeer kunnen op afstand bediende binnenvaartschepen of kleine autonome bootjes een positief effect hebben op de mobiliteit in de haven. 

 

Zo heeft Seafar reeds een technologie ontwikkeld voor het op afstand bedienen van automatische binnenvaartschepen. Uit onderzoek van Universiteit Antwerpen en Port of Antwerp is gebleken dat 3D-sonarsensoren, met vleermuizen als inspiratie,  hierbij ook kunnen helpen. De Echodrone is een autonome peilboot die regelmatige dieptemetingen uitvoert op moeilijk bereikbare plaatsen in de haven. Zo is de Echodrone een perfecte aanvulling op het bemande peilvaartuig, Echo.

 

Rivieren en kanalen bieden een natuurlijke snelweg voor transport. Om het volledige potentieel van ons waterwegennet te benutten en binnenvaart nog aantrekkelijker en concurrentiëler te maken, moet innovatie worden versneld. Zoals bijvoorbeeld door onbemand varen met geautomatiseerde schepen op kleine waterwegen.

 

- Erwin Verstraelen, Chief Digital & Innovation officer van Port of Antwerp

 


Digitale modal shift


 

Een slimme haven is een haven die op elk moment weet wat er gebeurt en hoe het scheepvaartverkeer verloopt. Het platform Antwerp Port Information and Control System (APICS) beheert de opvolging van het scheepvaartverkeer van, naar en in de haven, de sleepbootactiviteiten, de sluisplanning, het ligplaatsenbeheer, de goederenbehandeling, de registratie van gevaarlijke goederen en zoveel meer. Deze data is beschikbaar voor alle havengebruikers en helpt hen om de juiste beslissingen te nemen. 

 

Naast APICS hebben de platformen BTS (Barge Traffic System), RTS (Rail Traffic System) en Terminal planner als doel de communicatie tussen de verschillende spelers in de logistieke keten te vereenvoudigen. Daarnaast zorgt de APICS Barge App er voor dat binnenvaartschippers een sluis kunnen reserveren en de beschikbare ligplaatsen in real-time kunnen raadplegen. 

 

 


Slim asfalt


 

Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen hebben nieuwe asfalttypes ontwikkeld die de levensduur van zwaarbelaste wegen verlengt. Deze asfalttypes maken deel uit van een groter onderzoek om duurzame weginfrastructuur te ontwikkelen voor een havenomgeving. Objectief is om op termijn alle nieuwe wegen in de haven met de nieuwe asfalttypes te bedekken.