Multi Fuel Port


 

Download de visietekst

 

 

Onze visie

 

Naar schatting worden er jaarlijks 5 miljoen ton conventionele brandstoffen gebunkerd in de haven van Antwerpen. Dat maakt Port of Antwerp één van de grootste bunkerhavens ter wereld. Gedreven door de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en internationale regelgeving, is de scheepvaartsector gestart met de energietransitie.

 

De haven van Antwerpen is dan ook volop bezig met de integratie van koolstofarme brandstoffen in haar bunkermarkt. LNG is vandaag een realiteit. We zorgen voor methanol, waterstof en elektrische energie tussen nu en 2025.


We ondernemen actie vanuit onze vier rollen als havenautoriteit

Community builder

Regulator

Landlord

Operator

Feiten en cijfers

Kik op de afbeelding om te ontdekken hoe we werken aan de transitie naar een multi fuel port met alternatieve brandstoffen die beter zijn voor het klimaat en de luchtkwaliteit.

 

Ben je eerder benieuwd naar de cijfers over de evolutie van bunkerdata voor de verschillende brandstoffen over de voorbije jaren? Klik dan op de knop hieronder om een overzicht te downloaden.

 

Download de cijfers

 

Beheer van veiligheid in de haven

Het veiligheidsbeheerskader van het Havenbedrijf Antwerpen voor het bunkeren van koolstofarme scheepsbrandstoffen bestaat uit drie pijlers: systeemveiligheid, plaatsaanduiding en operationele veiligheid. Alledrie de pijlers zijn verankerd in artikel 5.5 van de Havenpolitieverordening en de Havenonderrichtingen.


 
 
 

Systeemveiligheid

De havenautoriteit geeft vergunningen af voor bunkerbrandstofoperatoren met een geldigheid van 5 jaar. Daartoe wordt een grondige audit uitgevoerd met behulp van de Clean Marine Fuels Audit Tool van de IAPH, die de toepassing van de hoogste normen garandeert.

Plaatsbepaling

De externe risico's die voortvloeien uit het bunkeren van LNG van schip naar schip zijn gekwantificeerd en geëvalueerd ten opzichte van bevolking, activiteiten en infrastructuur rondom elk van de meer dan 700 kaaien in het Antwerpse havengebied.

 

Klik op de kaart hiernaast om te zien welke LNG-bunkeractiviteiten in het havengebied zijn toegestaan.

 
 
 

Operationele veiligheid

De veiligheid en efficiëntie van de operaties worden gewaarborgd door het gebruik van standaardprocedures en de operationele bunkercontrolelijsten van de IAPH. Toelatingen voor LNG-bunkeroperaties moeten worden aangevraagd op toelatingen.hkd@portofantwerp.com met behulp van het formulier HKD 38 A  (truck-to-ship) of HKD 38 B  (ship-to-ship).

Planning van de bunkeroperatie

  • Joint plan of operations
  • Toelating Havenkapitein HKD 38
red arrow down

Voorafgaand aan de bunkeroperatie

  • LNG-bunkercontrolelijst
  • Melding VHF 63 & terminal
red arrow down

Bunkeroperatie

red arrow down

Na LNG-bunkeroperatie

  • Melding VHF 63 & terminal

 

 

 

Mogelijkheden voor LNG-bunkering in de haven van Antwerpen 

 

LNG kan in de haven van Antwerpen per vrachtwagen en per binnenschip worden gebunkerd. 
Voor een overzicht van alle vergunde bunkerbedrijven en bunkerschepen in de Antwerpse haven kan je terecht op https://www.portofantwerp.com/nl/vergunde-bunkerbedrijven

LNG-bunkerstation van Fluxys aan kaai 526. Truck-to-ship en terminal-to-ship.

 
 

FlexFueler 001

Uitgebaat door Titan LNG

Meer informatie

 
 

LNG Londen

Uitgebaat door Victrol

Meer informatie

 

Download de visietekst