Multi Fuel Port


 

Download de visietekst

 

 

Onze visie

 

De haven van Antwerpen is de vijfde grootste bunkerhaven ter wereld. Naar schatting worden er jaarlijks 6,5 miljoen ton conventionele brandstoffen gebunkerd. Gedreven door de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en internationale regelgeving, is de scheepvaartsector gestart met de energietransitie.

 

De haven van Antwerpen is dan ook volop bezig met de integratie van koolstofarme brandstoffen in haar bunkermarkt. LNG is vandaag een realiteit. We zorgen voor methanol, waterstof en elektrische energie tussen nu en 2025.

We ondernemen actie vanuit onze vier rollen als havenautoriteit

Community builder

Regulator

Landlord

Operator

 

Beheer van veiligheid in de haven

Het veiligheidsbeheerskader van het Havenbedrijf Antwerpen voor het bunkeren van koolstofarme scheepsbrandstoffen bestaat uit drie pijlers: systeemveiligheid, plaatsaanduiding en operationele veiligheid. Alledrie de pijlers zijn verankerd in artikel 5.5 van de Havenpolitieverordening en de Havenonderrichtingen.


 
 
 

Systeemveiligheid

De havenautoriteit geeft vergunningen af voor bunkerbrandstofoperatoren met een geldigheid van 5 jaar. Daartoe wordt een grondige audit uitgevoerd met behulp van de Clean Marine Fuels Audit Tool van de IAPH, die de toepassing van de hoogste normen garandeert.

Plaatsbepaling

De externe risico's die voortvloeien uit het bunkeren van LNG van schip naar schip zijn gekwantificeerd en geëvalueerd ten opzichte van bevolking, activiteiten en infrastructuur rondom elk van de meer dan 700 kaaien in het Antwerpse havengebied.

 

Klik op de kaart hiernaast om te zien welke LNG-bunkeractiviteiten in het havengebied zijn toegestaan.

 
 
 

Operationele veiligheid

De veiligheid en efficiëntie van de operaties worden gewaarborgd door het gebruik van standaardprocedures en de operationele bunkercontrolelijsten van de IAPH. Toelatingen voor LNG-bunkeroperaties moeten worden aangevraagd op Toelatingen.hkd@portofantwerp.com met behulp van het formulier HKD 38 A  (truck-to-ship) of HKD 38 B  (ship-to-ship).

Planning van de bunkeroperatie

  • Joint plan of operations
  • Toelating Havenkapitein HKD 38
red arrow down

Voorafgaand aan de bunkeroperatie

  • LNG-bunkercontrolelijst
  • Melding VHF 63 & terminal
red arrow down

Bunkeroperatie

red arrow down

Na LNG-bunkeroperatie

  • Melding VHF 63 & terminal

 

 

 

Mogelijkheden voor LNG-bunkering in de haven van Antwerpen 

 

LNG kan in de haven van Antwerpen per vrachtwagen en per binnenschip worden gebunkerd. 

LNG-bunkerstation van Fluxys aan kaai 526. Truck-to-ship en terminal-to-ship.

 
 

FlexFueler 001

Uitgebaat door Titan LNG

Meer informatie

 
 

LNG Londen

Uitgebaat door Victrol

Meer informatie

Havenrechten

Zowel zeeschepen als binnenvaartschepen die gebruik maken van alternatieve brandstoffen zoals LNG, komen in de haven van Antwerpen in aanmerking voor een korting op het havenrecht tot 15%. Raadpleeg de tariefverordening voor meer informatie.

 

Download de visietekst