Multi Fuel Port


Onze visie

 

Naar schatting worden er jaarlijks 5 miljoen ton conventionele brandstoffen gebunkerd in de haven van Antwerpen. Dat maakt Port of Antwerp één van de grootste bunkerhavens ter wereld. Gedreven door de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en internationale regelgeving, is de scheepvaartsector gestart met de energietransitie.

 

De haven van Antwerpen is dan ook volop bezig met de integratie van koolstofarme brandstoffen in haar bunkermarkt. LNG is vandaag een realiteit. We zorgen voor methanol, waterstof en elektrische energie tussen nu en 2025.

 

Download de visietekst

 

Port of Antwerp - SDG Affordably and Clean Energy
Port of Antwerp - SDG Decent Work and Economic Growth
Port of Antwerp - SDG Industry Innovation and Infrastructure
Port of Antwerp - SDG Sustainable Cities and Comminities
Port of Antwerp - SDG Climate Action
Port of Antwerp - SDG Partnerships for the Goals

 

We ondernemen actie vanuit onze vier rollen als havenautoriteit

Port of Antwerp - Community builder

Community builder

Port of Antwerp - Regulator

Regulator

Port of Antwerp - Landlord

Landlord

Port of Antwerp - Operator

Operator

 

Feiten en cijfers

Kik op de afbeelding om te ontdekken hoe we werken aan de transitie naar een multi fuel port met alternatieve brandstoffen die beter zijn voor het klimaat en de luchtkwaliteit.

Ben je eerder benieuwd naar de cijfers over de evolutie van bunkerdata voor de verschillende brandstoffen over de voorbije jaren? 

 

Beheer van veiligheid in de haven

Het veiligheidsbeheerskader van het Havenbedrijf Antwerpen voor het bunkeren van koolstofarme scheepsbrandstoffen bestaat uit drie pijlers: systeemveiligheid, plaatsaanduiding en operationele veiligheid. Alledrie de pijlers zijn verankerd in artikel 5.5 van de Havenpolitieverordening en de Havenonderrichtingen. Contacteer onze havenkapiteindienst voor toelatingen en vragen.

 


 

Systeemveiligheid

de havenautoriteit geeft vergunningen aan bunkerbedrijven. Daartoe wordt een grondige audit uitgevoerd met behulp van de Clean Marine Fuels Audit Tool van de IAPH.

 

Plaatsbepaling

De externe risico's die voortvloeien uit het bunkeren van LNG van schip naar schip zijn gekwantificeerd en geëvalueerd ten opzichte van bevolking, activiteiten en infrastructuur rondom elk van de meer dan 700 kaaien in het Antwerpse havengebied.

 

Klik op de kaart hiernaast om te zien welke LNG-bunkeractiviteiten in het havengebied zijn toegestaan. 

 

Operationele veiligheid

De veiligheid en efficiëntie van de operaties worden gewaarborgd door het gebruik van standaardprocedures en de operationele bunkercontrolelijsten van de IAPH. Toelatingen voor LNG-bunkeroperaties moeten worden aangevraagd op toelatingen.hkd@portofantwerp.com met behulp van het formulier HKD 38 A (truck-to-ship) of HKD 38 B (ship-to-ship).

 

Planning van de bunkeroperatie

 • Joint plan of operations
 • Toelating Havenkapitein HKD 38
red arrow down

Voorafgaand aan de bunkeroperatie

 • LNG-bunkercontrolelijst
 • Melding VHF 63 & terminal
red arrow down

Bunkeroperatie

red arrow down

Na LNG-bunkeroperatie

 • Melding VHF 63 & terminal

 

 

 

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de haven van Antwerpen

 

In de Antwerpse haven kunnen LNG en waterstof gebunkerd worden per vrachtwagen en per bunkerschip. Hier vind je een volledig overzicht van de vergunde bunkerschepen.

 

LNG Ready Terminal

Ook terminals moeten zich voorbereiden op de ontvangst van schepen die varen op brandstoffen zoals LNG, waterstof, methanol of ammoniak.

 

Daarom ontwikkelde Clean Marine Fuels werkgroep van IAPH een Terminal Readiness Guidance, die een leidraad biedt voor de evolutie naar een 'LNG Ready Terminal'. De guidance kan je hier downloaden.

 

Het Havenbedrijf Antwerpen zette deze guidance om naar concrete 5 procedures voor de Antwerpse haven:

 

Port of Antwerp - Multi Fuel Port

 

 

 • Procedure 1 – the LNG Ready Terminal:
  algemene introductie in de Multi Fuel Port en het framework voor de andere procedures.
 • Procedure 2 - Handling LNG Fuelled Vessels – Safety Management:
  wat houdt het allemaal in, een LNG Ready Terminal?
 • Procedure 3 - The Joint Plan of Operations:
  in deze procedure krijgt een terminal inzicht in het voorbereidingsproces van een LNG bunkeroperatie. Bij elke LNG bunkeroperatie wordt er door leverancier en ontvangend schip een joint plan of operations gemaakt. Afhankelijk van of er wel of geen SIMOPS zullen zijn tijdens het LNG bunkeren is de vereiste betrokkenheid van de terminal bij de totstandkoming van dit document vrij groot, of juist zeer gering. In ieder geval moet de terminaloperator het document kunnen beoordelen. Deze procedure gidst daarbij.
 • Procedure 4 - Simultaneous Operations:
  als er tijdens het LNG bunkeren nog andere operaties (laden/lossen, bemanningswisselingen, etc.) moeten gebeuren kwalificeert dit als SIMOPS en is de betrokkenheid van de terminal in de meeste gevallen noodzakelijk.
 • Procedure 5 - Awareness and Training of Personnel:
  de procedure geeft een overzicht van de beschikbare trainingsmodules, met een inhoudsbeschrijving.

 

De 5 procedures kunnen opgevraagd worden bij sustainable.shipping@portofantwerp.com.