Afvalpark voor binnenvaart

In het havengebied zijn verschillende afval-ontvangstinrichtingen ingericht waar binnenschippers hun scheepsbedrijfsafval kunnen afgeven.

Afvalparken voor binnenvaart

 

Afvalontvangstinrichtingen voor olie- en vethoudend en overig scheepsbedrijfafval:

 

 • K75 – Noordkasteelpark (Rechteroever)

 

 • K601 – Lillopark (Rechteroever)

 

 • K1552 – Kallopark (Linkeroever)

 

Er worden door de afdeling Scheepvaartmanagement tijdelijk restricties opgelegd voor de toegankelijkheid van het afvalpark in Kallo: binnenschepen tot 140 m met een maximale diepgang van 4,25 m. Lees nautisch persbericht.

 

Openingsuren:

 • Maandag tot vrijdag van 07.30u tot 15.30u
 • Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen

 

Afgiftepunt voor met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval:

 

 • Royerssluis

 

Meld uw afvalafgifte aan dit afgiftepunt vooraf aan via VHF 22.

 

Openingsuren:

  • 24/7 geopend
  • Gelet op de renovatie van de Royerssluis zijn deze afgiftepunten mogelijks verhinderd

 

Toegelaten afvalstoffen

 
Enkel afvalstoffen en hoeveelheden afkomstig van de normale bedrijfsvoering van een binnenvaartschip kunnen geaccepteerd worden op vertoon van de ECO-kaart.

 

Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval

   • Vast oliehoudend opruimafval (poetsdoeken, absorbentia, oliehoudend opruimafval, met olie besmeurde materialen, ...)
   • Afvalolie in kleinverpakking. De verpakking dient lekvrij en correct afgesloten te zijn.
   • Olie- en luchtfilters
   • Schroefas- en smeervetten
   • Lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen 

 

Overig scheepsbedrijfsafval

   • Divers gevaarlijk scheepsbedrijfsafval
    • Verven en solventen (vernis, lak, uitgeharde en pasteuze verven, lijmen, harsen, verdunners, terpentijn, white spirit, …). Solventen worden enkel aanvaard in kleinverpakking en dienen in een lekvrije en gesloten verpakking afgegeven te worden.
    • Spuitbussen
    • Zuren en basen in kleinverpakking (accuzuur, zwavelzuur, fixeervloeistoffen, ontstoppers, bijtende soda, ammoniak, ...). De verpakking dient lekvrij en correct afgesloten te zijn.
    • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
    • TL-buizen
    • Brandblussers

 

   • Niet-gevaarlijk scheepsbedrijfsafval
    • Met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval
    • Papier en karton
    • PMD
    • Grof scheepsvuil (stroppen, fenders, ...)
    • Hout
    • Glas, maar geen vlak glas
    • GFT
    • Plastics (folies, harde plastics)
    • Piepschuim

 

Niet toegelaten afvalstoffen

 

   • Ladinggebonden afval
   • Bilgewater
   • Restaurantafval van restaurant- en passagiersschepen
   • Alle andere afvalstoffen verschillend van de toegelaten afvalstoffen

 

Voorwaarden

 

   • Coronarichtlijnen:
    • Gelieve enkel de noodzakelijke afvalafgiftes te laten plaatsvinden
    • De schippers mogen slechts één per één de afval-ontvangstinrichting betreden, ieder wacht dus zijn beurt af
    • De 1,5 m regel geldt vanzelfsprekend ook op onze afval-ontvangstinrichtingen: schippers dienen maximaal afstand te houden en de instructies van de parkwachters nauwlettend op te volgen
    • OPGELET: het dragen van een mondmasker is vanaf maandag 27 juli verplicht bij het betreden van de afvalontvangstinrichtingen.
    • Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website.
   • Uitsluitend voor binnenschippers
   • Het olie-afgifteboekje en de ECO-kaart dienen als identificatie voor het recht op afgifte.
   • De schipper volgt de instructies van de afgevaardigde van de ontvangstinrichting nauwlettend op.
   • Voor de tarieven voor afgite van het overig scheepsbedrijfsafval wordt verwezen naar de tariefverordening 2021
   • De afvalontvangstinrichting mag slechts door één schip tegelijk betreden worden. Wacht uw beurt af.
   • De schipper dient zich aan te melden bij de parkwachter met zijn ECO-kaart (de fysieke kaart dient vertoond te worden, kopieën of foto’s zijn niet toegelaten)
   • Afval mag niet gedeponeerd worden in de voorziene containers voordat de afvalparkwachter hiertoe toestemming gegeven heeft.
   • Het afgiftebewijs wordt door de afvalparkwachter ingevuld en ondertekend meegegeven.
   • De afvalstoffen worden gesorteerd aangeboden door de schipper. Indien er niet correct gesorteerd werd, kan de afvalparkwachter de schipper aanmanen om het afval alsnog te sorteren aan boord alvorens het afval in de afvalrecipiënten te deponeren.
   • Sorteren van afval dient aan boord van het schip te gebeuren, niet op het afvalpark of de kade.
   • Bij de afgifte van gevaarlijk afval is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de afvalstoffen verpakt zijn volgens de geldende overheidsvoorschriften. Dit wil zeggen: lekdicht en voorzien van een afsluitdop.
   • De schipper leeft de richtlijnen na die aan de ontvangstrichtingen worden weergegeven via richtlijnen/sorteringsborden.
   • Afvalstoffen mogen niet vermengd worden met andere afvalstoffen.