De loodsen

Wat is het?

Het Loodswezen
Het Loodswezen staat in voor het loodsen van de schepen in een zone die zich uitstrekt van het aanloopgebied van en op de Schelde. Het loodsen kan gebeuren met een jol of een helikopter.

U kunt op het Loodswezen ook een beroep doen voor assistentie en nautisch advies bij de behandeling van moeilijke en risicovolle transporten.

Brabo
Eenmaal voorbij de sluis, kan u een beroep doen op de dokloodsen van Brabo, die een grote ervaring en kennis hebben van de haveninfrastructuur (diepte van het water, bruggeulen, ligplaats van de pijpleidingen) en haar reglementen.

Jaarlijks staan de loodsen in voor het veilig begeleiden van zowat 25.000 inkomende en uitgaande scheepsbewegingen.


Wat biedt het?

De loodsen zorgen voor een veilige en betrouwbare vaart op de Schelde en in de haven. De dienstverlening van de loodsen waarborgt een betere maritieme toegankelijkheid, rekening houdend met het milieu en de veiligheid rond en op het water.

Voor wie?

Rederijen

Meer informatie Loodswezen:

loodswezen@vlaanderen.be
www.loodswezen.be

Meer informatie Brabo:

info@brabo.com
www.brabo.com